KLUBBEN / STYRET & KOMITÉER

Styret 2021/2022

President: Kjetil Galta
Innkommende president: Oddmund Haugland
Past president: Ståle Hatteland
Styremedlem: Jorien Barstad
Varastyremedlem: NN
Sekretær: Inger B. Aase

ProgramkomitÉen 2021/22

ETABLERE OG ORGANISERE MØTEPROGRAM

Karluf skogen (leder)
Sigmund Hatløy
Solveig Fløgstad
Jostein Solland
Hallvard Ween
Linn-Ann Kiønig
Gunnar Strand
Eva Kristin Sjøberg

SERVICEKOMITÉEN 2021/2022

forestå TEKNISK OG PRAKTISK GJENNOMFØRING AV VÅRE MØTER

Ellinor Bryne, leder
Eva Krisitn Sjøberg
Donald Proven
Willy Andersen
Roald Håland
Ivar Klausen
Rolf Retz
Steffen S. Andreasen
Helge Ellingsen

TUR- OG AKTIVITETSKOMITÉEN 2021/2022

PLANLEGGE OG GJENNOMFØRE AKTIVITETER AV SOSIAL KARAKTER 

Per Helgeland, leder
Torbjørn Fjelland
Rune Schwebs
Bård Ove Bakken
Egil Sæl
Harald Bergrem
Bjørn Arvesen

TRF- og PROSJEKTKOMITÉEN 2021/2022

gjennomføre klubbens prosjekter (humanitær innsats)

Ragny Bergesen, leder
Reidulf Klovning
Torlaug Valvik
Erlend Jordal

TRF = The Rotary Foundation

MEDLEMSKOMITÉEN 2021/2022

Ivareta rekrutteringsaktiviteter

John-Erik Olstad, leder
Johan Tårup
Ove Huus
Isak Johan Ebeltoft
Jannike Cappelen
Andreas Monsen

OmDØMME- og PR-KOMITÉEN 2021/2022

Ivareta omdømme og pr, samt sikre kvalitet I vår digitaliseringsprosess 

Hallvard Slettebø, leder
Sigmund Rosnes
Odd Leif Andersen
Egil Eriksen
Petter Mikalsen
Grethe Høyland
Christine Sagen Landmark

ANDRE ROLLER 2021/2022

Rune Kvernberg: CICO (Club Internet Coordination Officer/Web-ansvarlig)
Ove Skjæveland: Kasserer
Oddmund Haugland: Revisor

Bjørg Ellen Hauge (permisjon)
Morten Johannesen (permisjon)


Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Stavanger Søemandsforening
Adresse: Nedre Strandgate 17
Postnummer: 4006
Sted: Stavanger
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 17:45:00
Møtespråk: no

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...