KLUBBEN / OM KLUBBEN

Map data ©2021
Map data ©2021

om klubben

Gandsfjord Rotaryklubb ble etablert i Stavanger 14. april 1971. Klubben er en av de rundt 34 000 klubbene i det verdensomspennende Rotary International, som har ca. 1,2 millioner medlemmer i 200 land.

I Gandsfjord Rotaryklubb treffer du hyggelige og inspirerende medlemmer - de aller fleste med annen bakgrunn enn du selv har, dvs. annen utdannelse,  yrkeserfaring og livsopplevelse. Det er både trivelig og berikende å være rotarianer - og du kan selv gi noe tilbake til klubbens medlemmer og de prosjektene klubben er engasjert i. 

Møtene våre holdes i Stavanger Søemandsforenings historiske lokaler i Vågen i Stavanger sentrum. Møtene holdes på onsdager og starter presis kl. 17:45 med nøyaktig en times varighet. Møtene ledes av klubbens leder, dvs. Presidenten for det aktuelle året, som innledningsvis vil orientere om klubbsaker - det være seg nyheter, invitasjoner, aktiviteter, prosjekter osv. Deretter følger innlegg fra en invitert ekstern person eller et klubbmedlem - som bidrag til opplysning, diskusjon og ettertanke. 

Det finnes to typer møter - Klubbkveld og Klubbmøte:

  • Klubbkveld er første møte i hver måned og baserer seg på interne innslag, dvs. de faste postene "Treminutter" (varighet ca. fem minutter) og deretter "Hva har formet meg" (varighet ca. 30 minutter) fremført av klubbmedlemmer. Møtet avsluttes med raddel & utlodning.
  • Klubbmøter er de andre møtene i måneden, hvor en invitert gjest holdet et innlegg (varighet ca. 45 minutter) om et aktuelt tema - om eget arbeid, egen hobby eller om aktuelle saker som rører seg lokalt, nasjonalt eller internasjonalt.

Gandsfjord Rotaryklubb er, som alle Rotaryklubber, godt organisert med komitéer betående av klubbmedlemmer, som velges for et år om gangen. Komitéene har ansvar for møteprogram, medlemmer, rekruttering, prosjekter, aktiviteter, reiser osv. Klubben har flere sosiale medlemsarrangementer gjennom året inkludert en utenlandsreise.

Bli Rotarianer du også!


Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Stavanger Søemandsforening
Adresse: Nedre Strandgate 17
Postnummer: 4006
Sted: Stavanger
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 17:45:00
Møtespråk: no

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...