HVORFOR ROTARY

Rotary International er en verdensomspennende organisasjon med ca. 1,2 millioner medlemmer i 200 land. Gandsfjord Rotaryklubb i Stavanger er en av de 34 000 klubbene som finnes verden over.

I Rotary treffer du hyggelige og inspirerende medlemmer - de aller fleste med annen bakgrunn enn du selv har, dvs. annen utdannelse,  yrkeserfaring og livsopplevelser. Det er både trivelig og berikende å være rotarianer - og du kan selv gi noe tilbake til klubbens medlemmer og de prosjektene klubben er engasjert i. Som medlem i en Rotaryklubb er du også velkommen til å møte i hvilken som helst Rotaryklubb i Norge og ellers i verden når du har anledning, f.eks. når du er på reise og ikke kan møte i egen klubb.

Møtene våre holdes i Søemandsforeningens historiske lokaler i Vågen i Stavanger sentrum. Møtene starter presis kl. 17:45 og varer nøyaktig en time. Innledningsvis vil klubbens leder, dvs. Presidenten for det aktuelle året, orientere om klubbsaker, det være seg nyheter, invitasjoner, aktiviteter, prosjekter osv. Deretter er det gjerne en hovedpost hvor et klubbmedlem eller en utenfra klubben holder foredrag om et aktuelt tema, ofte i forbindelse med jobb eller reise eller aktuelle samfunnsspørsmål og saker som rører seg lokalt, nasjonalt eller internasjonalt.

Gandsfjord Rotaryklubb er, som alle Rotaryklubber, godt organisert med komitéer betående av klubbmedlemmer, som velges for ett år ad gangen. Komitéene har ansvar for møteprogram, medlemmer, aktiviteter, reiser osv. Klubben har flere sosiale medlemsarrangementer gjennom året.

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Stavanger Søemandsforening
Adresse: Nedre Strandgate 17
Postnummer: 4006
Sted: Stavanger
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 17:45:00
Møtespråk: no

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...