Velkommen til Gandsfjord Rotaryklubb!

Møtested:

Klubbens møter holdes i tredje etasje i Stavanger Søemandsforenings historiske lokaler i Nedre Strandgate 17/19 i Vågen i Stavanger. Inngang er gjennom smijernsporten i bakkant av det hvite trebygget. Se bilde under.


      


Siste meldinger og MØTERAPPORTER (se "Nyhetsarkiv" for tidligere innlegg):21.  juni 2021 - Presidentskifte gjennomført

Endelig kunne klubben igjen invitere medlemmer med følge til samling. Dermed ble sommeravslutning med presidentskifte avholdt 16. juni 2021 i Kulturbruket på øya Bru, landfast gjennom Byfjordtunnellen fra Stavanger. Avtroppende president Ståle Hatteland (til venstre på bildet) overrakte høytidlig kjede & lykkeønskninger til påtroppende president Kjetil Galta, som satser på at et normalt Rotary-år kan starte til høsten med program, møter og sosiale aktiviteter. Pga. Corona-situasjonen ble klubbens 50-årsdag 14. april ikke markert - det skal tas igjen! Kvelden forløp med gjensynsglede og samtaler samt reflekterte innlegg på vers ved medlem Christin Sagen Landmark og musikalsk ved medlem Bjørn Arvesen, som sang kjente viser og spilte gitar.


 


Vel møtt til høsten - program legges ut i løpet av sommeren!


9. juni 2021 - Presidentskifte planlegges

Corona-situasjonen er endelig i ferd med å lette, ser det ut til, og de fleste, om ikke samtlige, av oss er nå vaksinert to ganger. Dermed kan vi igjen møtes - forutsatt at vi er friske og forholder oss til de smittevernreglene som ennå gjelder. Første anledning blir presidentskiftet, som vil foregå på Bru (tunellfast øy i Ryfylke mellom Mekjarvik og Rennesøy) onsdag 16. juni 2021. Alle medlemmer har mottatt invitasjon fra sittende president Ståle og må foreta påmelding som anvist der. Invitasjonen gjelder medlem med partner. Informasjon om felles transport fra Stavanger sentrum følger. Arrangementet koordineres av Per, som er leder for tur- og aktivitetskomitéen.  

 

Vel møtt på Bru!


----------------------


Møtepause pga. Corona-situasjonen.


----------------------


4. november 2020 - Klubbmøte

Det var tilslutning til styrets syn på saken om forslag til endring i vedtekter for Rotary International formidlet av PDG Arild Dale. Det ble snakket om medlemssituasjonen i etterkant av en orientering fra Presidenten. Videre ble viktigheten av at alle, inkludert faddere, holder kontakt og støtter opp om de i klubben som måtte trenge assistanse understreket - samme hva det måtte gjelde.


Temaet klubbnavn ble tatt opp. Det var alminnelig tilslutning til at klubben nå skifter navn til Stavanger Hafrsfjord RK. Presidenten vil ta saken videre.


Klubbmedlemmene Karluf Skogen og Oddmund Haugland tok oss gjennom bakgrunn og status for valget i USA. De hadde gjort et grundig og interessant forarbeide som ble satt stor pris på. Som forventet fulgte en livlig og mangeartet diskusjon.


28. oktober 2020 - Klubbmøte

Tidligere distriktsguvernør og klubbmedlem Cristin Landmark holdt presentasjon om Rotarys historie og verdier. Hun fortalte om grunnleggeren Paul Harris og etableringen av den første Rotaryklubben i Chicago i 1905, om Rotary International i 1912 og Rotary Foundation i 1917.  I tillegg til arbeidet ute i felten ble Rotary en sentral «Non Governmental Organization» i store internasjonale organisasjoner som WHO, UNESCO, UNICEF og FN. med en orientering fra klubbmedlem Solveig Fløgstad om Polio-saken med vekt på sykdommens opprinnelse og den omfattende innsatsen for å bekjempe den. Rotary har gjennom mange år gjort en betydelig innsats i dette arbeidet.


21. oktober 2020 - Klubbmøte

Møtet startet med en orientering fra klubbmedlem Solveig Fløgstad om Polio-saken med vekt på sykdommens opprinnelse og den omfattende innsatsen for å bekjempe den. Rotary har gjennom mange år gjort en betydelig innsats i dette arbeidet.


Kveldens foredrag ble holdt av leder i Jæren Friluftsråd, Øystein Dahle. Han orienterte med bilder om det unike friluftsområdet vi har i vår region – til stor glede for alle innbyggere samt tilreisende fra fjern og nær. Han kom også inn på den store verdien strendene på Jæren og livet der representerer for den enkelte som nytter seg av naturmangfoldet. Innsatsen for å holde området i hevd og i sunn utvikling spenner vidt fra det offentlige til frivillige med mange tiltak gjennom året, slik som innsamling av søppel. 


14. oktober 2020 - Klubbmøte

Kveldens foredragsholder var Anders Bang-Andersen, cruisedirektør i Stavanger kommune. Han startet med å minne om at rundt 250 cruiseskip med til sammen en halv million passasjerer årlig besøker Stavanger. Cruisetrafikken til Stavanger har utviklet seg mye gjennom de siste ti-årene – ikke bare i antall anløp og passasjerer, men også fra å være sesongbetont til å bli helårs trafikk. Inneværende år har vært annerledes ved at kun seks skip har anløpt Stavanger etter at norske farvann ble stengt for cruiseskip pga. Corona-situasjon tidligere i år.


Cruisetrafikken har stor betydning for næringslivet i Stavanger. Man regner med at hver cruisepassasjer i gjennomsnitt legger igjen rundt kr 1.000 per besøk i form av handel, restaurantbesøk og deltakelse i turistaktiviteter. I tillegg betales havneavgift på i gjennomsnitt kr 100.000 per anløp. Kommunen har etablert en strategi for ivaretakelse av cruisetrafikken for å finne bedre praktiske løsninger - også for byens befolkning. Det vil bety at skipene må legge til kai lenger ute i vågen og at ny kai med landstrøm vil bli etablert mellom Konserthuset og Veritas-kvartalet.


7. oktober 2020 - Klubbmøte
Presidenten orienterte fra den digitalt gjennomførte Distriktskonferansen, hvor også klubbsekretær Jannike Cappelen deltok. Søknad om å få TV-innsamlingen 2021 til Rotary-prosjekter er under arbeid sentralt og i distriktene. Klubbmedlem Siri Malmstrøm refererte fra arbeidet med opplæring og forsyning av innvandrerungdom med sykler. Klubben har bevilget 20.000 kr over to år til prosjektet, som gjennomføres i samarbeid med selskapet Paahjul i Stavanger, som er et et samarbeidsprosjekt mellom Kirkens Bymisjon og HitecVision AS. Klubbmedlem Torlaug  Valvik orienterte om siste nytt fra Madagaskar-prosjektet. Årlige kostnader for 15 elevers skolegang varierer - for siste skoleår var samlede kostnad for klubben ca. kr 8.000 kr. Klubbemedlem Sigmund Hatløy hadde deretter sitt innlegg i serien "Hva har formet meg?". Kveldens utlodning ble denne gang avviklet uten datateknisk bistand. Fargede loddlapper fungerer fremdeles! Presidenten inviterte avslutningsvis til videre samvær på et nærliggende "vannhull". 

30. september 2020 - Klubbmøte
Presidenten orienterte om noen klubbsaker før kveldens foredragsholder, Ingvei Tveranger, kommunikasjonsrådgiver SUS 2023, ga en gjennomgang av planer og status for bygging av det nye sykehuset i Stavanger. Det var et meget interessant og opplysende innlegg.

23. september 2020 - Klubbmøte
Presidenten orienterte kort om noen Rotarysaker, bl.a. om Covid 19-situasjonen og Distriktskonferansen 15. okotober, som blir gjennomført digitalt. Kveldens foredragsholder var varaordfører i Sandnes, Pål Morten Borgli. Han forklarte hvordan bompengemodellen ble innført i 1999 fram til dagens situasjon, hvor begrunnelsen ikke lengere er fremkommelighet på veiene, men miljøhensyn i ymse retninger. Han påpekte at ferdselsmønsteret i Stavanger-regionen er svært forskjellig fra store byer i inn- og utland, noe som krever egne løsninger. Borgli minnet om striden som har stått om prioritereinger og løsninger gjennom mange år og hvordan det politiske landskapet har endret seg som følge av dette. 

16. september 2020 - Klubbmøte
Presidenten orienterte kort om noen Rotarysaker. Kveldens foredragsholder var tidligere fagforeningsleder på Rosenberg Verft, Einar Risa. Han belyste fagforeningsarbeidet fra han begynte på verftet som stillasbygger i 1975 og frem til han gikk av med pensjon i 2007. Han understreket betydningen - og forventningen - om å være tilknyttet fagbevegelsen, som hadde betydelig makt. Risa fikk være med på oljens inntog i verftsindustrien, som blant annet medførte underskudd på fagarbeidere med nye muligheter for mange kvinner. Tidene innen verftsindustrieng har alltid vært krevende med høyst varierende arbeidsmegder. Derfor ble også innskrenkninger, sammenslåinger og nedleggelser del av hverdagen. Rosenberg Verft var blant de verftene som klarte seg best og lengst. Verftet er i dag eiet av Worley og har omkring 1.000 ansatte. Verftet har i mange ti-år vært en viktig bidragsyter til samfunnsliv og økonomi i Stavanger-regionen.

9. september 2020 - Klubbmøte
Presidenten orienterte kort om noen Rotarysaker. Klubbmedlem Ove Huus bekreftet at det tradisjonelle Solamøtet plalegges gjennomført 8. februar. Kveldens foredragsholder var varaordfører i Stavanger, Dagny Hausken, som orienterte om den nye storkommunen Stavanger, hvor samspillet kultur/næring ble belyst på ulike måter. Kommunen består nå av 37 øyer og kvalifiserer således for betegnelsen øykommune ved siden av å være landets tredje og fjerde største bykommune etter hhv. areal og innbyggertall.

2. september 2020 - Klubbkveld - Tur til Ramsvig Handelssted, Kyrkjøy
I strålende vær ønsket vertskapet Mette & Jostein Soland alle velkommen. Det fulgte en kort orientering om stedet før vi vandret inn i Galleri Perlemor, hvor Stavangerkunstneren Sigvart Marnburg orienterte om sitt malerliv og sin utstilling på stedet. Etter et fortreffelig måltid i dertil egnede gemakker, underholdt klubbmedlem Bjørn Arvesen med viser og gitarspill. Også billedkunstneren bidro og fremførte historier og stev. Det ble en minnerik kveld for alle deltakere.

27. august 2020 - Hvordan logge inn på Rotarys medlemsnett
Den tidligere medlemsoversikten (matikkelen) er digitalisert og tilgjengelig for medlemmene Rotarys websider. Trykk på følgende lenke og følg anvisningene: https://support.rotary.no/no/hvordan-logge-pa-rotary-medlemsnett#.X0de_tMzZQI

26. august 2020 - Klubbkveld - Presidentens møte
President Ståle Hatteland åpnet høstens første møte med en kort presentasjon av seg selv, hvor livet i tekstilbransjen var hovedtema ved siden av medlemskap i Gandsfjord RK gjennom flere ti-år. Han minnet videre om Rotarys firespørsmålsprøve og ga kort status på klubbens pågående prosjekter. Presidenten har valgt trivsel, rekruttering og prosjekter som sine prioriterte oppgaver for Rotary-året 2020/2021. Smittevernstiltak ble også gjennomgått samt klubbens mange tiltak for at medlemmene skal føle seg tygge på møtene. 

Leder av programkomitéen, Oddmund Haugland, opplyste at program for første del av høsten er klart og er lagt ut på klubbens hjemmesider. Videre orienterte han om den planlagte turen til Ramsvig onsdag 2. september - se egen epost med invitasjon og detaljer - som enda mangler noen påmeldinger for at turen kan gjennomføres. Håpet er at flere melder seg på snarest. Det var drøyt 20 medlemmer til stede på møtet. 

9. august 2020 - Neste klubbmøte
Høstens første møte holdes onsdag 26. august med start kl. 17:45 på vanlig møtested. Møtet representerer starten på Rotary-året 2020/2021 - med nytt styre og nye komitéer. Den nye presidenten håper på godt fremmøte!

9. august 2020 - Kirkens bymisjon 
Klubben har i mange år stilt opp på Kirkens Bymisjons årlige grillfest med 4 – 6 medlemmer. I år vil klubbmedlem Inger B. Aase og president Ståle Hatteland still og håper at 3 – 4 kan stille i tillegg. Grillfesten avholdes torsdag 27. august fra kl. 1800. Ta kontakt med Inger for å melde seg til deltakelse og motta praktisk informasjon.

Sommerferie

18. juni 2020 - Klubbmøte med presidentskifte
Presidenten ønsket alle velkommen med innsetting av president for 2020/2021 som hovedpost. Det ble først servert god mat & drikke med livlig prat rundt bordene. Det ble så avsunget en Rotaryvise, som  utgående president fulgte opp med å synge solo en artig Bergensvise fra sine guttedager. Klubbmedlem Bjørn Arvesen fremførte en Prøysenvise til ettertanke og underholdning.

Presidentskifte ble så gjennomført ved at Ove Huus takket av og Ståle Hatteland tiltrådte. Det ble utvekslet gjensidig takk til applaus fra medlemmene. Den nye presidenten sa litt om sine ambisjoner, som bl.a. ville være å stimulere de som ikke alltid stiller på møtene til å komme samt å øke den sosiale faktoren i møtene, dvs. mer tid til samtale medlemmene i mellom. Mer om dette kommer i høstens åpningsmøtet 26. august.

Takk til servicekomitéen for en fin kveld!Påtroppende (t.v.) og avtroppende presidenter.

10. juni 2020 - Første klubbkveld etter Covid-19-nedstengning

Gjensynsgleden var ekte og fremmøtet tilfredsstillende (25) under Covid-19-tilpasset arrangement i lokalet - godt forberedt av servicekomiteen. Opptellingen viste at hele 20 medlemmer hadde hatt fødselsdag under Koronapausen. Disse ble hedret. Møtet benyttet egne krefter, dvs. klubbmedlemmer, til å kaste lys over og diskutere følgende aktuelle temaer:


  • Torbjørn Fjelland: Handel
  • Bjørg Ellen Hauge: Kultur
  • Ragny Bergesen: Turisme og reise
  • Ove Huus: Energi
Innleggene bekreftet at samfunnet står overfor helt ekstraordinære og formidable utfordringer med mye usikkerhet på de nevnte områdene, som ingen idag kan analysere utfallet av med rimelig sikkerhet. Utfordringene er mangeartede og slår ut på forskjellig vis avhengig av den enkeltes og aktiviteters/bedrifters ståsted og situasjon. Det grunnleggende er at AS Norge har vært, og er, fordelaktig stillet gjennom å ha "penger på bok» via Oljefondet. Innleggene ble vel mottatt og oppfølgingsspørsmål ble stilt. Innslaget høstet god applaus. 

Styremedlem Jannike Cappelen hadde undersøkt muligheter og opplegg for møtet torsdag 18 Juni med Presidentskifte - uten partnerdeltakelse, som tidligere forklart. Det var enighet om å satse på å avholde møtet i klubbens egne lokaler - og med  hjelp fra et cateringfirma. Dette blir nå fulgt opp.

2. juni 2020 - Neste klubbmøte
I styremøtet 28. mai ble det besluttet å innkalle til klubbmøte 10. juni på vanlig sted og til vanlig tid - og iht. gjeldende smittevernsregler. Mer info kommer.

28. mai 2020 - Styremøte
Presidenten har innkalt til styremøte 28. mail for bl.a. å diskutere videre håndtering av Koronasitusjonen.

16. mars 2020 - Klubbmøter avlyses
Alle klubbens møter er INNTIL VIDERE AVLYST pga. Coronasituasjonen. 

11. mars 2020 - Klubbmøte 
AVLYST pga. Coronasituasjonen. 

6. mars 2020 - Coronasmittevern
Se melding mottatt fra Rotary om smittevern ifm. Coronavirus. Meldingen finnes til venste på denne siden under tittelen NORFO - ROTARY RSS.

4. mars 2020 - Klubbkveld

Presidenten ønsket alle medlemmer og kveldens foredragsholder velkommen. Han hedret så fødselsdager for klubbmedlemmene Siri Malmstrøm og Ivar Klausen, før han nevnte klubbmedlem Christin Landmarks iherdige innsats ifm. Solamøtet 3. februar. Også Presidentens innsats ble nevnt i positive ordelag. Referat med bilder fra Sola-møtet kommer snart i bladene Rotary Vest og Rotary Norden.


Presidenten innledet med noen klubbsaker, bl.a. behørig omtale av noen nylige fødselsdager blant medlemmene, nok en gang berømme klubbmedlem Christin Landmark for innsaten ifm. Solamøtet og informasjon om initiativ fra Stavanger RK om felles tur til Ramsvig i august. Sitnevnte sak er spilt over til Programkommitéen.


Klubbmedlem Donald Proven fikk så ordet for å innvie oss i det indiske oljefeltets Digbois historie, som han har et mangeårig forhold til. Feltet ble oppdaget ifm. jernbanebygging i Bramaputradalen midt på 1800-tallet og bygget ut av skotter gjennom bl.a. selskapet Burmah Oil Company med hovedkontor i Glasgow. Feltet er stadig i produksjon og rundt 200 andre oljefelt er siden funnet i den samme dalen og bygget ut av ymse selskaper. Vi fikk et interessant innblikk i datidens oljeindustri og utvikling frem til 1950-tallet.


Møtet ble avsluttet med tradisjonell utlodning.


26. februar 2020 - Klubbmøte
Ikke møte pga. vinterferie. 

19. februar 2020 - Klubbmøte

Presidenten ønsket alle medlemmer og kveldens foredragsholder velkommen. Han hedret så fødselsdager for klubbmedlemmene Siri Malmstrøm og Ivar Klausen, før han nevnte klubbmedlem Christin Landmarks iherdige innsats ifm. Solamøtet 3. februar. Også Presidentens innsats ble nevnt i positive ordelag. Referat med bilder fra Sola-møtet kommer snart i bladene Rotary Vest og Rotary Norden.


Kveldens foresdragsholder var Engwall Pahr-Iversen, journalist med bl.a. lang fartstid som redaktør av Rogalands Avis og senere som medarbeider i NRK Rogaland. Han vokste opp i Hillevåg og ga en intim, detaljert og levende historiebeskrivelse av livet og innholdet der fra 1950-tallet og fremover. Han påpekte at Hillevågsskjevå var både større, billigere og bedre enn konkurrentenes skjever! De som var tilstede storkoste seg med innlevelse og humor om om personer og møter. Hillevåg hadde mange vel innarbeidede og uskrevne lover og rutiner som gjenspeilte folkelivet - der selv reiser med elektrisk trolleybuss og var en viktig del. Livet var nært, omsorgsfullt, mangfoldig, sterkt og stolt. Karakteristisk var de mange butikkene og de små og store industriarbeidsplassene. Viktige innslag forøvrig var Kvalaberg skolekorps og idrettslaget Jarl, hvor medlemskap i musikkorkesteret og fotballaget Jarl ga høy status.


Innslaget ble behørig applaudert.


12. februar 2020 - Klubbmøte

Presidenten ønsket alle velkommen – især kveldens foredragsholder. Det ble så referert kort fra nylig avholdt styremøte. Presidenten kommenterte at det var gjengs inntrykk at Solamøtet 3. februar hadde vært givende for de av klubbens medlemmer som deltok. Det vil komme innslag om møtet i «Rotary Vest» om ikke lenge. Noen fødselsdager ble så nevnt og behørig applaus gitt for jubilantene.


Kveldens foredrag var ved Ole Martin Lund,  byplansjef i Stavanger kommune, over temaet "Byutvikling i Stavanger - hvor går den?:


    •   Byutviklingen er i praksis både komplisert og spennende.

    •   Gjeldende planer inneholder mange spredte elementer som er i endring. 

    •   Noen elementer får nok uforholdsmessig stor politisk oppmerksomhet. 

       Elementer i endring omfatter alle deler av befolkningen mht. flyttemønstre, alders- og yrkesforhold, transport og bevegelsesmønstre.

    •   Jæren har lenge vært en overbyggende plan for utviklingen. Idag har den kanskje mindre betydning enn tidligere.
    •   For tiden er bl.a. utviklingen i Paradis et sentralt element.
    •   Stavanger representerer en unik region i utvikling sammenlignet med de øvrige storbykommunene i landet.


Medlemmene hadde engasjerte spørsmål og kommentarer til planens mål og elementer. 


5. februar 2020 - Klubbkveld

Ikke møte pga. av Solamøtet 2020.


3. februar 2020 - Solamøtet 2020

Se eget innslag i "Rotary Vest".


29. januar 2020 - Klubbmøte

Presidenten ønsket velkommen og orienterte om noen klubbsaker. Klubbmedlem og dommer ved Stavanger Tingrett, Rune Høgberg, holdt så et interessant innlegg om erfaringer med den nye juryordningen som ble innført 1. januar 2018.


22. januar 2020 - Klubbmøte

Presidenten ønsket alle velkommen og især byens nye ordfører, Kari Nessa Nortun, som holdt innlegg om "Kommune og stat - hvordan er samspillet?". Hun tok utgangspunkt i at Stavanger har unike  kvaliteter, aktiviteter og muligheter til fortsatt vekst og enda mer så med nylig tilvekst av Rennesøy og Finnøy. Det siste bidrar også til at kommunene er blitt en btydelig  jordbrukskommune. Vi fikk innsyn i ordførerens bakgrunn og erfaring så langt i sitt 33 årige liv. Politikken har representert nye og viktige muligheter for henne til å bidra i samfunnet på mange plan. 


Et hovedmotto for byens nye styre er å «skape for å kunne fordele». Det skal skje gjennom mangfoldig politisk arbeid, hvor både unge og eldres behov skal prioriteres. Følgende konkrete saker ble fremhevet:


    • Kommunen har erfart at sykefravær blant egene ansatte er for stort og må reduseres. 

    • Som Norges energihovedstad ønsker byen å fremstå som energieffektiv og miljøriktig.

    • Samhandling med både Bergen og Kristiansand er viktig.

    • Effektiv utvikling av regionen krever bedre organisering og koordinering av innsats via det som hittil har hatt navnet «Greater Stavanger».

    • Kommunen har viktige byvekstområder der utviklingen må hensynta byens egenart og historie.


Den nye ordføreren fremsto med glød og entusiasme for oppgavene som venter. Hun høstet solid applaus etter innlegget.


15. januar 2020 - Klubbmøte

Presidenten ønsket velkommen og minnet om Sola-møtet 3. februar, som så langt har god påmelding. Se eget program og omtale under fra møtet 11. desember. Deretter ble kveldens hovedinnlegg annonsert, som ble fremført av Harald Birkevold, som er kommentator/journalist i Stavanger Aftenblad. Han tok for seg "Delingsøkonomi".


Harald innledet med en historisk betraktning, og mente delingsøkonomi minner om kjente modeller fra naturalhusholdningen tider: Det handles i varer og tjenester og ikke alltid i penger. Han mente forøvrig begrepet var noe misvisende og foreslo tilgangsøkonomi i stedet - det er tilgang til noe det dreier seg om, ikke deling. AirB&B og Uber ble nevnt som eksempler på aktører innen delingsøkonomien, men mange andre finnes også - og i stigende grad. Hvorvidt dette kan true etablerte finansielle modeller gjenstår ennå å se, men "noe er på gang". Det ser vi stadig eksemler på. Det hevdes at deligngsøkonomi gir bedre utnyttelse av ressurser. Mon det! Fra salen ble det antydet at delingsøkonomi var  tyveri fra fellesskapet, idet skatt sjelden ble gjort opp for verdiskapningen. Det var et interessant innlegg som engasjerte de rundt 30 medlemmene som var til stede.


8. januar 2020 - Klubbkveld

Presidenten ønsket klubbmedlemmene Godt År og velkommen til årest første møte. Han nevnte så et par nylig passerte fødselsdager blant medlemmene før han reflekterte over klubbens program og aktiviteter siste halvår: Variert og interessant med mange spennende foredrag, fine sosiale sammenkomster, som lutefiskkveld og julemøte og godt engasjement i klubbens prosjekter, som samarbeid med Kirkens Bymisjon, Madagaskar-prosjektet, Sykkelsprosjektet og Summer Camp. Programkomitéens leder, Rune Høgberg, orienterte kort om vårens program, som ligger utlagt på klubbens hjemmesider - alltid oppdatert. Programkomitéen fikk takk for god innsats!

Andre innslag:
  • Klubbmedlem Kristin Langmark minnet om Sola-møtet mandag 3. februar. Se orientering i referat fra møte 11. desember under.
  • Klubbmedlem Sigmund Rosnes orienterte om Ryfast og "heftige tider" rundt  ifm. unnfangelse av prosjektet for 20 år siden. Det var både muntert og interessant!
  • Klubbmedlem Eva Sjøberg minnet om den forestående fellesturen til Sogndalstrand 25. og 26. april med overnatting på Kulturhotellet. Program og invitasjon følger. 
  • Det ble til slutt minnet om nyttårskonserten i Stavanger konserthus fredag 10. januar 2020 med oppmøte senest kl. 17:30 for de som vil delta i middag før konserten.
Møtet ble avsluttet med tradisjonell utlodning.


Tidlige møterapporter og meldinger finnes lagret under "Nyhetsarkiv".
 

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Stavanger Søemandsforening
Adresse: Nedre Strandgate 17
Postnummer: 4006
Sted: Stavanger
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 17:45:00
Møtespråk: no

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...