KLUBBEN / STYRET & KOMITÉER

Styret

President: Steffen S. Andreasen
Innkommende president: Ove Huus
Past president: Reidulf Klovning
Sekretær: Inger B. Aase
Kasserer: Ove Skjæveland
Styremedlem: Oddmund Haugland
Varastyremedlem: Sigmund Hatløy

ProgramkomitÉen

ETABLERE OG ORGANISERE MØTEPROGRAM

Hallvard Ween, leder
Jannike Cappelen
Sigmund Hatløy
Grethe Høiland
Jostein Solland
Rune Kvernberg
Karluf Skogen

SERVICEKOMITÉEN

forestå TEKNISK OG PRAKTISK GJENNOMFØRING AV VÅRE MØTER

Jorien Barstad, leder
Willy Andersen
Finn Backmann
Harald Bergrem
Finn Hallingstad
Per Helgeland
Roald Håland
Ivar Klausen
Rolf Retz
Johan Tårup
Egil Eriksen

TUR- OG AKTIVITETSKOMITÉEN

PLANLEGGE OG GJENNOMFØRE AKTIVITETER AV SOSIAL KARAKTER 

Egil Sæl, leder
Bjørn Arvesen
Torbjørn Fjelland
Ellen Hauge
Anders Monsen
Rune Schwebs
Eva Sjøberg
Bård-Ove Bakken

TRF- og PROSJEKTKOMITÉEN

gjennomføre klubbens prosjekter (humanitær innsats)

Atle Holgersen, leder
Ragny Bergesen
Ellinor Bryne
Erlend Jordal
Siri Malmstrøm
Donald Provan
Torlaug Valvik

TRF = The Rotary Foundation

MEDLEMSKOMITÉEN

Ivareta rekrutteringsaktiviteter

Oddmund Haugland, leder
Kjetil Galta
Ståle Hatteland
John-Erik Olstad
Arvid Høgberg

OmDØMME- og PR-KOMITÉEN

Ivareta omdømme og pr, samt sikre kvalitet I vår digitaliseringsprosess 

Sigmund Rosness, leder
Odd Leif Andersen
Solveig Fløgstad
Petter Mikaelsen
Hallvard Slettebø

ANDRE ROLLER

Oddmund Haugland, revisor
Rune Kvernberg, CICO (Club Internet Coordination Officer = Web-ansvarlig) 


Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Stavanger Søemandsforening
Adresse: Nedre Strandgate 17
Postnummer: 4006
Sted: Stavanger
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 17:45:00
Møtespråk: no

Klubbkveld
5. jun. 2019, 17.45

Klubbmedlem Petter Mikaelsen: "Hva har formet meg? ...

Klubbmøte
12. jun. 2019, 17.45

Bedriftsbesøk til Atea på Sola: "Verdens smarteste ...

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...