KLUBBEN / STYRET & KOMITÉER

Styret 2019/2020

President: Over Huus
Innkommende president: Ståle Hatteland
Past president: Steffen S. Andreasen
Sekretær: Inger B. Aase
Kasserer: Ove Skjæveland
Styremedlem: Jannike Cappelen
Varastyremedlem: Sigmund Hatløy

ProgramkomitÉen

ETABLERE OG ORGANISERE MØTEPROGRAM

Rune Høgberg, leder
Jannike Cappelen
Sigmund Hatløy
Grethe Høiland
Karluf Skogen
Jostein Solland
Hallvard Ween
Rune Kvernberg

SERVICEKOMITÉEN

forestå TEKNISK OG PRAKTISK GJENNOMFØRING AV VÅRE MØTER

Jorien Barstad, leder
Ellinor Bryne
Willy Andersen
Harald Bergrem
Per Helgeland
Roald Håland
Ivar Klausen
Rolf Retz
Johan Tårup
Egil Eriksen

TUR- OG AKTIVITETSKOMITÉEN

PLANLEGGE OG GJENNOMFØRE AKTIVITETER AV SOSIAL KARAKTER 

Torbjørn Fjelland, leder
Egil Sæl
Bjørn Arvesen
Rune Schwebs
Bård Ove Bakken
Anders Monsen
Eva Sjøberg
Susan Strømmen

TRF- og PROSJEKTKOMITÉEN

gjennomføre klubbens prosjekter (humanitær innsats)

Siri Malmstrøm, leder
Atle Holgersen
Donald Provan
Ragny Bergesen
Bjørg Ellen Hauge
Torlaug Valvik
Erlend Jordal

TRF = The Rotary Foundation

MEDLEMSKOMITÉEN

Ivareta rekrutteringsaktiviteter

Kjetil Galta, leder
Oddmund Haugland
John-Erik Olstad
Arvid Høgberg
Reidulf Klovning
Andreas Tharaldsen

OmDØMME- og PR-KOMITÉEN

Ivareta omdømme og pr, samt sikre kvalitet I vår digitaliseringsprosess 

Solveig Fløgstad, leder
Sigmund Rosnes
Odd Leif Andersen
Hallvard Slettebø
Petter Mikaelsen

ANDRE ROLLER

Oddmund Haugland, revisor
Rune Kvernberg, CICO (Club Internet Coordination Officer = Web-ansvarlig) 


Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Stavanger Søemandsforening
Adresse: Nedre Strandgate 17
Postnummer: 4006
Sted: Stavanger
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 17:45:00
Møtespråk: no

Klubbmøte
15. apr. 2020, 17.45 - 18.45

AVLYST! Bedriftsbesøk i Finansparken - SR-banks ny ...

Klubbmøte
22. apr. 2020, 17.45 - 18.45

AVLYST! Hovedinnlegg ved Herbjørn Tjeldtveit, dire ...

Klubbmøte
29. apr. 2020, 17.45 - 18.45

AVLYST! Hovedinnlegg ved Einar Risa, tidligere fag ...

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...