Velkommen til Gandsfjord Rotaryklubb!

Møtested:

Klubbens møter holdes i tredje etasje i Stavanger Søemandsforenings historiske lokaler i Nedre Strandgate 17/19 i Vågen i Stavanger. Inngang er gjennom smijernsporten i bakkant av det hvite trebygget.


      


Siste meldinger og klubbmøtereferater (se "Nyhetsarkiv" for tidligere innlegg):


16. januar 2019 - Møte med DG Arild Dahle

      Presidenten innledet møtet med å presentere kveldens gjest, Distriktsguvernør (DG) Arild Dahle, og oppsummere hans møte med klubbens styre tidligere på dagen. Her ble klubbens prosjekter og arbeidsområder ble presentert. DG fikk deretter ordet og presenterte foruten seg selv sine aktuelle Rotary-saker:
 

 •        Om sitt yrkesliv innen EDB og IT gjennom 25 år hos selskaper som Grieg-gruppen og EVRY.
 •        Om det å ha vært President og komitéleder i Arna RK, hvor fellesskap og inspirasjon for hverandre alltid har vært en viktig pådriver sammen med stolthet over hva Rotary gjør lokalt og internasjonalt. 
 •       Om sentrale spørsmål i denne sammenheng; hvor finner vi vennskap, spennende dagsaktuelle foredrag, mulighet til å bidra til gjøre verden bedre og arbeide aktivt for fred: Svaret er Rotary!
 •       Om sitt møte med sittende Rotary Internationals President, Barry Rassin, en inspirerende, energirik og engasjert person som brenner for Rotary og som til fulle lever opp til sitt årsmotto: Be the inspiration! 
 •       Om medlemsutvikling - Rotary sliter i Europa, en nedadgående trend er snudd i USA og det er generell vekst i Asia og i noen afrikanske land. DG oppfordret til å søke nye unge medlemmer. En klubb i Bergen har nå en innkommende president på kun 22 år! 
 •       Om fellesprosjekter og gjøremål som skaper samhold og engasjement i klubbene samt å sende unge kvalifiserte personer på Ryla-opphold og nye medlemmer på PETS og kongresser for å lære om Rotary. Ingen er for unge til at bli medlem i Rotary!
Det ble et godt møte med mange tilstede og gode diskusjoner underveis.

11. januar 2019 - Nyttårskonsert i Stavanger Konserthus
Som vanlig deltok et betydelig antall klubbmedlemmer med partnere på den tradisjonelle nyttårskonserten. Mange deltok også i et trivelig måltid i konserthusets restaurant før forestillingen. Folk var feststemte og forestillingen var som alltid av høy kunstnerisk kvalitet. Det var tale fra Stavangers ordfører og andre prominente personer. Arrangementet ble humoristisk ledet av Espen Baranek Holm.

9. januar 2019 - Presidentens møte
Presidenten innledet med å ønske alle Godt Nytt År og orienterte deretter kort om klubbens prosjekter og ditto økonomiske støtte gjennom fjoråret. En av mottakerne var Kirkens Bymisjon, som klubbmedlem og Kirken Bymisjon-entusiast Ellinor (Bryne) fremsa en dyp takk fra.

 • CICO foretok en gjennomgang av Rotarys mange nyttige og profesjonelt utformede nettsider samt klubbens hjemmesider med visning og veiledning i bruk. Det ble også forklart hvordan medlemmer som ikke måtte ha etablert innloggingsrettigheter kan skaffe seg det og hvordan endring av epostadresse eller glemt passord kan håndteres. Spørsmål i disse forbindelser kan alltid rettes til CICO eller klubbsekretæren. Nyttige spørsmål ble stilt underveis samt forslag til oppfølging for CICO.
 • Møtet ble avsluttet med en orientering fra klubbmedlem & Past DG Christin (Landmark) om humanitære aktiviteter gjennom 2018.
 • Det var rundt 25 medlemmer til stede. Noen vandret hen til et "nærliggende vannhull" for mer sosialt samvær etter møtet.
12. desember 2018 - Julemøte
Presidenten innledet møtet og klubbmedlem Ellinor (Bryne) presenterte kveldens hovedgjester, nemlig gateprest Majbritt Grund Kristensen fra Kirkens bymisjon i Stavanger og Reidar fra bladet Asfalt - også kjent som hverdagsfilosof og livsviter:

 • Majbritt fortalte historien om Mandagsfrokost og bladet Asfalt og miljøet omkring disse. Hun var inne på at mange nok har vondt av de som ferdes i dette miljøet, og at mange ofte styrer unna når vi påtreffer noen. For egen del ser hun det som meget givende å delta i gatearbeidet og fremhevet latterfaktoren, som er meget høy i miljøet. "Det dreier seg om å være tilstede og bidra til de som trenger hjelp i hverdagen - og i retur oppleve å bli satt pris på", sa hun. 
 • Videre mente hun at Asfalt-forhandlerne kanskje var siste bastion til å hilse på sine kunder i denne tid, hvor stadig mer handel flyttes over på nett og mange butikker har erstattet butikkpersonale med digitale selvbetjente funksjoner.    
 • Reidar fremførte et par dikt fra Matbok, som er gitt ut av Asfalt og fremførte "Gategutt" av Lillebjørn Nilsen akkompagnert med eget gitarspill. 
 • Majbritt fikk med seg julegavene klubbens medlemmer hadde samlet til Kirkens bymisjon. Møtet ble avsluttet med en trivelig ost & kjeks-seanse levert av Ostehuset AS samt "noe å ha i glasset" fra Karl Johans legat. Det var til slutt utlodning, hvis inntekter går uavkortet til Kirkens bymisjon.
Det var dekket border til 40 medlemmer og ledsagere - stemningen var upåklagelig! Presidenten avsluttet møtet med å ønske alle medlemmene en fredelig jul!

     
  
5. desember 2018 - Klubbkveld
Møtet ble ledet av Past President Reidulf (Klovning) i presidentens fravær. Klubbmedlem Bjørn (Arvesen) sto forøvrig for møtet ved først å fremføre et Treminuttersinnlegg om helseutfordringer i høy alder og så "Hva har formet meg". 

Treminuttersinnlegget tok utgangspunkt i en boken "Håp ved demens og Atzheimers sykdom - hva bør alle vite", skrevet av Ivar Mysterud. Den viser til det medisinske tidsskriftet Lancets demenskommisjon og omfattende rapport fra 2007, som påviser ni faktorer som øker risikoen for å utvikle demens, nemlig lav utdanning, fysisk inaktivitet, sosial isolasjon, røyking, svekket hørsel, depresjon, diabetes, høyt blodtrykk og fedme. 

I "Hva har formet meg" snakket Bjørn om snille og ulike foreldre samt en "sutalaus" barndom i Hallingdal med gode vennskap og fjellturer. Han startet sin yrkeskarriere som førstereisgutt 15 år gammel, som etter hvert tok ham til Rosenberg Verft som lærling og senere til Maskinistskolen og Sjøkrigsskolen. I Marinen seilte han som maskinsjef på fregatt og ubåt. Dette formet naturligvis Bjørn i sterk grad, i likhet med den innflytelse hans kjære Tove etter hvert skulle gi. Bjørn avsluttet med å fremføre to sanger med eget gitarabonnemet - som vanlig på imponerende vis! Møtet ble en interessant og trivelig opplevelse for alle. 28. november 2018 - Klubbkveld
Presidenten åpnet møtet med igjen å sitere Rotarys firespørsmålsprøve. Videre minnet han om juleskonserten i St. Petri kirke 30. november (se melding under fra 12. november) og julegaver til Kirkens Bymisjon, som kan bringes til møtene 5. eller 12. desember. 

Møtets hovedtema: "Om livet i Brasil og seg selv" ved Maria, utvekslingsstudent i regi av tre Rotaryklubber - Stavanger, Sola og Gandsfjord RK:
 • Maria fortalte om de tre første månedene i Norge, som også har inneholdt samling med andre utvekslingssudenter og deltakelse på distriktskonferansen på Voss. 
 • Av norske matlige opplevelser står laks høyt, mens komle og lapskaus opplevdes som svært fremmed. 
 • Hun har vært på fjell- og fjordturer med sin første vertsfamilie og lært norsk natur å kjenne. 
 • Hun fikk noen spørsmål om skole- og politiske forhold i Brasil og bekrefetet store ulikeheter med våre hjemlige forhold.
 • Maria har nylig flyttet til sin neste vertsfamilie. 
Etter Marias innlegg fulgte en "god drøs" med diskusjon av bl.a. skatteforholdene ...

        

  
 
27. november 2018 - Invitasjon til julemøte
Det blir tradisjonelt julemøte onsdag 12. desember. Se invitasjon - klikk her.

21. november 2018 - Lutefiskaften
Klubbens tradisjonelle lutefiskaften ble i år gjenomført på restaurant Gaffel & Karaffel. Det ble en meget hygelig kveld med godt oppmøte (45 til bords) og meget smakelig mat & drikke. Klubbmedlem Bjørn (Arvesen) underholdt med sang & gitar og avsluttet med en flott fremførelse av Fanitullen etter Jørgen Moes tekst fra slutten av 1840-årene.

  

14. november 2018 - Klubbmøte:
Presidenten åpnet møtet med igjen å sitere Rotarys firespørsmålsprøve. Videre minnet han om juleskonserten i St. Petri kirke 30. november (se melding under fra 12. november) og oppfordret til å tegne seg for bidrag til The Rotary Foundation (TRF) gjennom avtalegiro - påmeldingsskjema ble delt ut. Endelig nevnte han at det blir orientering om klubbens hjemmesider ved CICO i første møte på nyåret, dvs. 9. januar. Bjørn (Arvesen) minnet om lutefiskaften på Gaffel & Karaffel (tidl. Bondeungdomslagets (BULs) lokaler) neste onsdag 21. november med start kl. 19:00. 

Møtets hovedtema: "USA og mellomvalget" ved Tom Hetland, tidligere redaktør i Stavanger Aftenblad:
 • Tom startet med oppsummering av valgets utfall og antall representater i Kongressens to kammere. Han kom inn på stemmekretsordningen i USA, som er belemret med "kreative grep" fra begge sider i amerikansk politikk for å tilpasse valgkretsene til egen fordel.
 • Han foretok også en gjennomgang av hvordan stemmene var fordelt ut fra geografi, etnisitet, religion, utdannelse, kvinner og menn m.m. 
 • Det var større oppslutning om årets valg enn tidligere - 47% mot 37% sist. Det er også flere unge som stemmer enn tidligere. Tom mente å se at Republikanerne har en demografisk utfordring mot fremtidige valg på grunn av de naturlige endringer i velgermassene i landet.
 • Viktigste saker i valget var helse, immigrasjon, økonomi og våpen - i nevnte rekkefølge. Andre temaer var MeToo-kampanjen og valget av Brett Kavanaugh som ny høyesterettsdommer.
 • Tom avsluttet med å kommentere den store polariseringen som har oppstått mellom de plólitiske blokkene i USA og at fremtiden er mer uforutsigbar enn på flere tiår.
 • Det var et interessant møte og mange spørsmål ble stilt fra medlemmene. Rundt 35 medlemmer deltok i møtet og en gjest.
           
  
12. november 2018 - Julekonsert i St. Petri kirke 30. november kl. 19:00:
Kirkens Bymisjon inviterer til sin årlige julekonsert:Det er en stemningsfull og anderledes konsert med norske og østeuropeiske julesanger med innslag fra sigøynermusikken. Erik Hillestad har skrevet "Marias sang" spesielt til konserten. Konserten fremføres av et åttemans ensembel som har fått strålende kritikker fra konserter andre steder i landet. Lokale gatemusikanter vil gjeste konserten.

7. november 2018 - Klubbkveld:
Presidenten åpnet møtet med igjen å minne om firespørsmålsprøven som nyttig veileder ved avgjørelser i hverdagen. 

 • Ellinor (Byre) orienterte kort om opplegget for å gjenta klubbens mangeårige tradisjon med å gi gaver til Kirkens bymisjon til utdeling før jul. Medlemmene ble oppfordret til å ta med pent innpakkede gaver over temaet "varme klær & hygieneartikler" til møtene 5. og 12. desember. Pakkene må merkes kvinne/mann og med omtrentelig størrelse for klesplagg.
 • Årsmøtet ble avholdt iht. saksliste om med full støtte til alle fremlagte forslag inkludert regnskap/budsjett. Det ble opplyst at styret arbeider med en handlingsoplan for klubben, som vil gi føringer for klubbens aktiviteter og prosjekter.
 • Andreas S.K. Tharaldsen ble opptatt som nytt medlem. Han er jusrist og arbeider hos Fylkesadvokaten i Rogaland. Velkommen!
 • Den avlyste fellesturen til Riga ble diskutert og støtte til å planlegge fellestur høsten 2019 bifalt. 
 • Klubbnavnsaken ble diskutert. Jostein (Solland) og Kåre (Skogen) ble gitt fullmakt til å ta "omkamp" på avgjørelsen mottatt fra Rotary International tidligere i år, som ikke samstemte helt med klubbens søknad.
 • Det ble avholdt lotteri med digital loddtrekning og lykkelige vinnere. Vel 30 medlemmer deltok på møtet.
 • Etter møtet gikk 10-15 medlemmer til et nærliggende "vannhull" for ettertanke og sosialt samvær.   
          

4. november 2018 - Innkalling til årsmøte:
I forbindelse med klubbkvelden onsdag 7. november vil det avholdes årsmøte i tillegg til det øvrige programmet. Se epost fra presidenten med følgende saksliste:

 1. Behandling av innkalling
 2. Valg av ordstyrer
 3. Valg av personer til å undertegne årsmøteprotokollen
 4. Årsregnskap (og gjennomgang av klubbens økonomi)
 5. Valg
 6. Kontingent
 7. Handlingsplan for inneværende og kommende Rotaryår
 8. Eventuelt 


Tidlige møtereferater og meldinger finnes lagret under "Nyhetsarkiv".
 

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Stavanger Søemandsforening
Adresse: Nedre Strandgate 17
Postnummer: 4006
Sted: Stavanger
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 17:45:00
Møtespråk: no

Klubbkveld
23. jan. 2019, 17.45

"Hva har formet meg" ved klubbmedlem Ragny (Berges ...

Klubbmøte
30. jan. 2019, 18.30

"Rotary i et fremtidsbilde - hvordan bygge et insp ...

Ekstramøte - Sola Strandhotell
4. feb. 2019, 18.00

«Norsk petroleumsvirksomhet – resultater og perspe ...

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...