Tid for ettertanke om internasjonalt økonomisk samarbeide

26. april 2017 kl. 17.45

Brexit, Trump og utviklingen i mange land indikerer økende nasjonalisme.

v/ Njål Kolbeinstveit, tidligere Handelsdep., Rogalandsbanken …..

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Stavanger Søemandsforening
Adresse: Nedre Strandgate 17
Postnummer: 4000
Sted: Stavanger
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 17:45:00
Møtespråk: no

«The Tall Ships Races 2018 Stavanger»
31. mai 2017, 17.45

v/ Knut Helge Robberstad, prosjektleder

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...