Tid for ettertanke om internasjonalt økonomisk samarbeide

26. april 2017 kl. 17.45

Brexit, Trump og utviklingen i mange land indikerer økende nasjonalisme.

v/ Njål Kolbeinstveit, tidligere Handelsdep., Rogalandsbanken …..

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested:
Stavanger Søemandsforening
Nedre Strandgate 17
4005 Stavanger
Norway

Møtedag:
Onsdag
Møtestart:
17:45

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...