NYHETSARKIV

NYHETsarkiv

Her finnes tidligere meldinger og klubbmøtereferater:

31. oktober 2018 - Klubbmøte:
Presidenten minnet om årsmøtet 7. november samt forslag til kandidater til styret og innkommende president for 2020/2021. Rotarys fire-spørsmålsprøve ble gjentatt - er det sant, er det rettferdig, vil det skape vennskap og forståelse og er det til beste for alle involverte?

Møtets hovedtema: "Den teknologiske fronten" ved Trond Nyman Aarre, Rådgiver branding og innovasjonsprosesser i Hey-Ho Let's Go:
 • Selskapet Hey-ho let´s-go i Stavanger jobber med ledende merkevarer og innovatører i et bredt spekter av bransjer og har både internasjonale, nasjonale og lokale kunder - og er alltid på jakt etter det unike som kan bidra til en positiv differensiering.
 • Trond er en innovasjonskatalysator, merkevarebygger og kreativ teknolog som utvikler idéer for en best mulig start og et lykkelig liv.
 • Han fokuserte på den siste utvikling innen Argumented Reality og ga en god forklaring på forskellen mellem Virtual og Argumeted Reality. Han forklarte hvordan teknologi kan gi merverdi og økt opplevelse. Teknologien er, som kjent, på god vei inn i helse, arkitektur og reiseliv. 
 • Allerede kan man via slik teknologi oppleve f.eks. Maldivene virtuelt - det er nesten som å være der selv. Så hva er poenget med å reise dit i virkeligheten? Men teknologien er nok i ferd med å flytte seg fra nerdenes rike til mer vanlige markedssegmenter uansett hva vi måtte mene.
 • Trond viste noen eksempler på hvordan Argumentet Reality blir anvendt på Stavanger muséum og på vikingutstillinger i Danmark. Han nevnte også at det er planer om å etablere en løsning av slaget i Hafrsfjord, slik at slaget skal kunne oppleves ved å  gå tur omkring Hafrsfjord og se gjennem mobiltelefonen eller med et utstyr kalt Holylens!
 • Et interessant innlegg, etterfulgt av ivrig debatt og mange spørsmål fra medlemmene. Det var 25 medlemmer og to gjester tilstede på møtet.
        

24. oktober 2018 - Klubbmøte:

Presidenten meldte at styret hadde besluttet å gi rundt kr 8,500 til klubbens Madagaskarprosjekt, samt at klubbens deltakelse i organisering av Kirkens Bymisjons TV-aksjon lokalt var meget vellykket. Han minnet også om Rotarys firespørsmålsprøve, som ble sitert. Han oppfordret medlemmene til å tenke over denne, som er å finne på Rotarys nettsider.


Egil (Sæl) minnet om påmelding til Lutefiskaften – 44 er påmeldt så langt/fire ledige plasser – og om Nyttårskonserten. Se info under for påmelding til begge. Han beklaget igjen at fellesturen til Riga måtte avlyses grunnet manglende påmelding, og sa at årsakene ville bli nøye vurdert. 


Møtets hovedtema: "FN - hvilken rolle spiller denne organisasjonen i 2018?" ved Øyvind Gjerde, snr.rådgiver i FN-sambandet:

 • Øyvind er ansatt i FN-sambandet i Stavanger – en blant de ca. 30 ansatte i fordelt rundt i landet.
 • FN-sambandet er en frivillig organisasjon under FN med tilsvarende enheter i mer enn 100 land. Ordningen har fulgt FN siden starten i 1945 og var ønsket av organisasjonens første leder, Trygve Li, for å stimulere til folkelig engasjement om FNs målsetting og innsats.
 • Han snakket om de storpolitiske utfordringene FN er belemret med, hvor Sikkerhetsrådets vetorett og Hovedforsamlingens flertallsrett skaper mange utfordringer for å nå konkrete resultater. FN er likevel stadig å anse som en vital "fagforening" for verdens stater og en svært viktig møteplass. For Norge og andre små land er FN spesielt viktig. Eksempel på resultater er havrettslovgivningen, hvor FN spilte avgjørende rolle.
 • Norge er en betydelig bidragsyter til FN og er sjette største bidragsland innen humanitære prosjekter.
 • Et interessant innlegg, som dro mange spørsmål fra medlemmene. Det var 25 medlemmer tilstede på møtet.
         

23. oktober 2018 - Aktivitetsstatus for en av klubbens prosjektaktiviteter
Kirkens Bymisjon:
Klubbmedlemmer deltok på årets TV-innsamling til inntekt for Kirkens Bymisjon under temaet "Sammen er vi mindre alene". Noen var bøssebærere, mens andre stilte i Konserthuset for forefallende arbeid inkludert kafétjeneste. Sistnevnte dreiet seg om pynting, lapskauslaging og servering. Takk til alle som hadde anledning til å delta!


17. oktober 2018 - Klubbmøte:
Presidenten (ved innkommende president Ove (Huus) i presidentens fravær) meldte at klubbens navnesak nå håndteres av Jostein (Solland). Egil (Sæl) opplyste at fellesturen til Riga dessverre måtte avlyses på grunn av manglende interesse. Kun fem medlemmer med ledsagere (dvs. 10 personer) var påmeldt ved påmeldingsfristens utløp. Han minnet også om påmelding til Lutefiskaften og Nyttårskonserten - se mottatte eposter.

Møtets hovedtema: "Før- og småskolen og den digitale utviklingen" ved Per Henning Uppstad, professor ved Nasjonalt Senter for Leseopplæring og Leseforskning ved UiS.
 • Per Henning tok utgangspunkt i den digitale utviklingen i skolen og forskningen om lese- og skrivekunnskap, som ved UiS for tiden går i to hovedspor: 1) identifisere lesevansker tidligst mulig og iverksette tiltak - prosjektnavn "På sporet" og 2) finne nye metoder for skriveopplæring, dvs. for skriftspråk og håndskrift - prosjektnavn "DigiHand". 
 • Det forskes om bruk av ymse former for spillteori for å stimulere opplæring i bokstav- og skrivekunnskap, hvor digitale spills motiverende effekter er en viktig faktor - spesielt for svake elever.
 • Et interessant innlegg, som dro mange spørsmål fra medlemmene. Vi bør følge med i utviklingen - alt er ikke som før hva gjelder lese- og skriveopplæring! Det var 25 medlemmer tilstede på møtet.
         

10. oktober 2018 - Klubbmøte:
Presidenten orienterte kort om sin deltakelse på årets Distriktskonferanse - arrangert av Arna RK på Fleischers Hotell på Voss sist helg. Han opplyste videre om at styret i klubben hadde vedtatt å gi en Shelter Box til Indonesia ifm. jordskjelvkatastrofen som har rammet landet så hardt.

Egil (Sæl) opplyste at hele 41 personer nå er påmeldt til lutefiskaften! Dessverre er påmeldingen til fellesturen til Riga heller dårlig, idet kun ti personer er påmeldt. Om ikke tallet øker til 20 - 24 i løpet av uken, vil turen bli avlyst. Stavanger RK er tilbudt restplasser iht. gjeldende avtale mellom de to klubbene, men det forventes ikke at det alene vil bringe antallet mot nevnte minimumstall. Egil nevnte også at invitasjon til den tradisjonelle nyttårskonserten i Stavanger konserthus idag var sendt alle medlemmene på epost. 

Møtets hovedtema: "Sjynt å kjøyra buss fremdeles?" ved Grethe Skundberg, kommunikasjonssjef i Kolumbus AS.
 • Grethe tiltrådte stillingen 1. januar i år for å bidra til fornying ifm. de store endringene selskapet og dets tjenester for tiden gjennomgår under slagordet "Kolumbus for et bedre Rogaland".
 • Utgangspunktet er at Rogaland relativt sett har høyeste bilbruk i landet og dårligste kollektive kommunikasjonstilbud. Tidligere tiders mangelfulle byplanlegging må ta mye av skylden for dette. Fremtidig bosetting i regionen kan rammes om ikke bedre løsninger finnes raskt.
 • Kolumbus har fornyet seg mye den siste tiden - friskere vyer, nytt styre med deltakere fra andre næringer og spreke innovative løsninger. Fokus er nå rettet mer mot transport som sådann og mindre mot buss. App-løsninger utvikles stadig for smidig betaling. Selskapet har allerede inntatt lederrolle i flere sammenhenger, som også er bemerket fra utlandet. Det er et mål å bli utslippsfri innen 2024 og autonome (førerløse) busser er blant de konkrete fremtidsvisjonene.
 • Et interessant innlegg - og godt fremført. Vi kan vente mer av Kolumbus i tiden fremover - og kanskje vil vi fristes til å la bilen stå i blant. Det var kun 16 medlemmer tilstede på møtet - antagelig påvirket av den pågående høstferien.
       

3. oktober 2018 - Klubbkveld:
 • Kirkens bymisjon: Atle (Holgersen) fortalte om tre arrangementer i høst, hvor Kirkens bymisjon trenger støtte til praktiske oppgaver. Rotary er som kjent støttespiller, og det ble anmodet om at frivillge fra klubben meldte seg til tjeneste. Se egen epost som kommer om saken.
 • Fellestur til Riga: Egil (Sæl) minnet om at påmeldingsfristen stadig er 15. oktober og at kun seks medlemmer (med ledsagere - ialt 12 personer) har meldt seg på så langt. Han oppfordret til at flere ble med og således ville bidra til videreutvikling av det sosiale miljøet i klubben, som turen egentlig dreier seg om. Se info om saken under.
 • Bjørn (Arvesen) minnet om påmelding til lutefiskaften. Se info om saken under.
 • Jostein (Solland) spurte om status for navneskifte for klubben. Presidenten opplyste at saken vil bli diskutert på neste styremøte. Jostein tilbød seg å assistere i å lande saken slik flertallet i klubben har bestemt, om nødvendig.
 • Treminuttersinnlegg: Ellinor (Bryne) fortalte om "pilgrimsjøveier" i øst og vest - og langs norskeskysten. Hun hadde selv besøkt to av dem i sommer og fortalte om den ene, som gikk med saktegående klassisk båt med 12 personer om bord fra Stavanger til Trondheim. 
 • Hovedinnlegg - "Hva har formet meg": Erlend (Jordal) fortalte om livsformende opplevelser fra sin fødsel i Bergen og senere flytting til Sandnes før han reiste til USA og England ifm. sin utdannelse. Han bor nå i Stavanger. Erlend har alltid vært engasjert i det som har skjedd rundt ham og har således "pådratt seg" en rekke tillitsverv gjennom årene - mange samtidig - innen skole, politikk og samfunnet forøvrig. Han har gått gradene i Høyre fra Sola kommunestyre til Stavanger bystyre og Rogaland fylkesting og har også vært kommunalråd for oppvekst i Stavanger. Erlend er nå informasjonssjef i Norsk Olje & Gass og innehar i tillegg flere styreroller i halvoffentlige selskaper.
 • Det ble avholdt lotteri med digital loddtrekning og lykkelige vinnere.
 • Etter møtet gikk noen av medlemmene til et nærliggende "vannhull" for ettertanke og sosialt samvær.
 • Fotografering: Klubbfotograf Per (Helgeland) har nå en kampanje på gang for å fornye bilder av alle medlemmene til klubbens websider. Han stiller med kamera på møtene fremover - første gang i dag. Still opp og smil!

26. september 2018 - Klubbmøte:
Minnestund: 
Det ble holdt ett minutts stillhet for å minnes klubbmedlem Ansgar Johannessen som gikk bort sist søndag. Samtidig ble klubbmedlem Fredrik Oxaal i innlemmede Hafrsfjord RK hedret - han gikk også bort for noen dager siden og var en av grunnleggerne av klubben.

Påminnelser: Det ble minnet om påmelding til fellesturen til Riga til våren og Lutefiskaften 21. november - se info under for begge. 

Møtets hovedtema: "Digitalisering av Johan Sverdrup-feltet" ved Trine Svalestad, leder digitalisering i Johan Sverdrup-prosjektet i Equinor.
 • Trine er jurist av utdannelse og har rundt ti år bak seg i Statoil/Equinor. Hun har hatt varierende roller i selskapet fra kontrakt & innkjøp til teknologiledelse og nå leder for digitalisering. Hun arbeidet tidligere i advokatfirma.
 • Hun innledet med å minne om Johan Sverdrup-feltets størrelse og store betydning for landet inkludert den norske statskassen. Feltet ventes å ha en levetid på 50 år. Utbyggingen er beregnet å koste 88 milliarder kroner.
 • Feltet skal være "the latest & the greatest" innen digitalisering og vil bruke det siste innen teknologi og arbeidsprosesser for å øke effektivitet, dvs. maksimere produksjon, redusere driftskostnader og bedre sikkerhet.
 • Arbeidsoppgaver søkes automatisert ved bruk av måleutstyr, kommunikasjonsutstyr, dataprosessering og simulering samt innføring av nye arbeidsprosesser. Papir og blyant vil erstattes med nettbrett og lignende utstyr. Å gi folk nye roller er helt avgjørende for suksess.
 • Trine påpekte at digitalisering ikke er noen revolusjon - de fleste av oss er allerede svært digitaliserte i våre private liv med smarttelefoner, elektroniske aviser og netthandel. Det skulle bare mangle at ikke samme omstilling skulle skje i industrien!
 • Trine avsluttet med å minne om at teknologien ikke driver utviklingen, men folket som deltar. Ja, tenk det!
 • Et meget interessant innlegg - og godt fremført. Equinor er ingen sinke innen digitalisering! Rundt 30 medlemmer deltok på møtet.
              


20. september 2018 - Fellestur til Riga - "Vårens vakreste eventyr":
Som nevnt på klubbmøtet 19. september, se referat under, har Tur- og Aktivitetskomitéen foreslått at klubbens fellestur til våren går til Riga. Det er innhentet tilbud for avreise med fly fra Sola tirsdag 30. april kl. 18:55 (ankomst Riga kl. 22:10) og retur fra Riga lørdag 4. mai kl. 17:00 (ankomst Sola kl. 18:20). Tilbudet omfatter også lokal transport, hotell, tre måltider daglig, sightseeing, operabesøk (Svanesjøen) og mer. Prisene for dette som en "all inclusive"-pakke er kr 9.500 per person i dobbeltrom og kr 11.900 per person i enkeltrom. Det er forhåndsbestilt 30 plasser, så prinsippet om "førstemann til mølla" gjelder.

Påmelding, stadig med frist 15. oktober, skjer direkte til reisebyrået. Vår kontakt heter Petra Humppila Nordbø, som har telefon 5121 0700 og holder til i Breigata 13 i Stavanger. Det enkleste er å sende henne påmelding via epost: petra@selectcollection.no
 

Påmeldingen skal inneholde: Fullt navn på den reisende og evt. ledsager, epostadresse, mobilnummer og hjemmeadresse. 


            


Se forøvrig eposter fra Anders (Monsen) med foreløpig reiseprogram og flere detaljer om turen samt vedlegg med beskrivelse av reisemålet.

Bli med og la dette bli "vårens vakreste eventyr" - for klubben vår!

19. september - Klubbmøte:
Vårens fellestur - til Riga: 
Tur- og Aktivitetskomitéen informerte kort om vårens fellestur, som er under planlegging: Reisemål er Riga med avreise med fly fra Sola på kvelden 30. april og hjemkomst lørdag 4. mai. Det legges opp til et innholdsrikt program med bl.a. operaforestilling. Innlosjering vil være på femstjerners hotell. Det er satt sammen en reisepakke som er nær på "all inclusive", dvs. med reise, lokal transport, hotell og tre måltider daglig - til pris av kr. 9.500 per person i dobbeltrom og et tillegg for enkeltrom. Mer informasjon kommer via epost med 15. oktober som frist for påmelding.

Lutefiskaften: 
Det er bestilt bord på Gaffel & Karaffel til onsdag 21. november. Påmelding startet på kveldens møte - det kommer invitasjon til alle via epost. 

Møtets hovedtema: "Smarte folk og smarte samfunn" ved Gunnar E. Crawford, smartbysjef i Stavanger kommune
 • Gunnar har bakgrunn fra Lyse og tiltrådte stilling som smartbysjef for et år siden. Han leder en gruppe på fire personer, som har som oppgave å definere behov og løsninger for å ta i bruk smarte (digitale) løsninger i de kommunale tjenestene.
 • Et veikart for digitalisering av kommunens tjenester er utarbeidet med bred politisk støtte. Planen er regionorientert, dvs. den skal ikke kun gjelde for Stavanger kommune, men legger opp til samarbeid med nabokommunene for samordnede løsninger.
 • Hoveddrivere i arbeidet er ny teknologi, samarbeid & partnerskap og innbyggerinvolvering. Initiativet henvender seg til fem områder, nemlig helse & velferd, utdanning & kunnskap, energi, klima & miljø, urban kunst og styring & demokrati.
 • I øyeblikket er 41 prosjekter definert, som smarte gatesluk (overvåkning), smarte byskilt (dynamiske veivisere), smarte busskur (med dynamisk informasjon og ladepunkter for mobiltelefoner), app for byturer (med mye informasjon), bestillingstjenester for bruk av kommunale lokaler, sanntidsmåling av temperaturer på utvalgte badesteder, lyktestolpelading for elbil og GPS-baserte løsninger som erstatning for veibommer (!).
 • Et meget interessant innlegg - og meget godt fremført. Kommunen er ingen sinke i digitalisering! Nesten 30 medlemmer deltok på møtet.
              

12. september - Klubbmøte:
Møtets hovedtema: "Digitaliseringens bakside" ved Ingvild Østgaard, nylig tiltrådt i stilling som Storyteller hos Ostehuset AS:
 • Ingvild er opprinnelig fra Dalsbygda og har mange års erfaring som budeie (!) og senere mer enn tyve år innen reiseliv, informasjonsformidling og hotelldrift hovedsaklig i Stavangerområdet. 
 • Vi fikk en kort gjennomgang av de mest brukte sosiale medier, dvs. FaceBook, SnapChat, YouTube, Instagram, LinkedIn, Twitter, Google+, Pinterest og blogging med kommentarer om den stadig økende betydningen disse har hva angår kommunikasjon, reklame og påvirkning.
 • Det fremgikk at klubbens medlemmer ikke er ivrige brukere av slike medier, men ble likevel advart mot å legge ut informasjon som kunne være kompromiterende, støtende eller uheldig på andre måter. Trump og Listhaug ble nevnt som eksempler.
 • Det ble gitt en del kommentarer som spente fra personvern og sikkerhet til kunstig intelligens (AI) og roboter inkludert førerløse busser.
 • Et interessant innlegg til ettertanke og inspirasjon - med både muligheter og trusler! Vel 20 medlemmer deltok på møtet.
            

5. september - Klubbkveld:
 • Treminuttersinnlegg: Klubbmedlem Torbjørn Fjelland fortalte om erfaringer ved avslutning av leasingkontrakt for bil i disse mangfoldige drivstofftider. Han anbefalte å være spesielt aktsom for å unngå ublu prising for slitasje og småskader.
 • Hovedinnlegg - "Hva har formet meg": Klubbmedlem Ivar Klausen fortalte om livsformende tildragelser gjennom livet fra sin aspiranttid som sykkelreparatør på Moi til medisinsk embedseksamen i Oslo/Bergen med påfølgende karriere som lege. Hans hovedbudskap var å aldri ta på seg mer enn man evnet.
 • Det ble avholdt lotteri med digital loddtrekning og lykkelige vinnere.
 • Etter møtet gikk 10-15 medlemmer til et nærliggende "vannhull" for ettertanke og sosialt samvær.
2. september - Distriktskonferansen 2018 - Voss:
Arna RK arrangerer årets Distriktskonferanse for vårt Distrikt 2250 - på Fleischers Hotell på Voss fra 5. til 7. oktober. Alle medlemmer er velkommen til å delta i et spennende program blant trivelige Rotaryvenner. Se innbydelse, program og påmeldingsskjema i epost fra Presidenten sendt ut 2. september.

30. august 2018 - Kirkens Bymisjons årlige grillaften: 
Klubben deltok på Bymisjonens årlige grillaften utenfor St. Petri kirke 30. august representert ved Ove Huus, Donald Proven og Reidulf Klovning ved grillen og Inger Aase, Ellinor Bryne og Siri Malmstrøm med utlevering. Det var stor deltakelse i godt vær!

      

29. august - Oppstartsmøte Rotaryåret 2018/2019:
 • Møtet ble innledet med en kort minnestund for Nils Petter Berg, som uventet gikk bort 12. august. Vi har alle mistet en god venn og Rotary et engasjert medlem.
 • Det ble holdt ekstraordinært årsmøte for valg av nytt styremedlem. Oddmund Haugland ble valgt med  Sigmund Hatløy vara.
 • Det var et innlegg om Tur- og aktivitetskomitéens tanker: Lutefiskaften, nyttårskonsert og vårtur - Aberdeen, Berlin eller Riga er mulige mål.
 • Bård Owe Bakken ble formelt opptatt som klubbens femte nye medlem på kort tid. Like før sommeren ble Ragny Bergesen, Erlend Jordal, Bjørg Ellen Hauge og Jannike Cappelen tatt opp. Velkommen alle sammen!
              

28. august - Rotary International Convention 2019 - Hamburg:
Konferansen er åpen for alle medlemmer. Interesserte bes kontakte Presidenten for påmelding og avklaring av praktiske forhold for turen.

For informasjon om selve konferansen: http://www.riconvention.org/en/hamburg/convention-promotion

25. august 2018 - Rotary Youth Exchange:
Klubben tar i år mot en utvekslingstudent fra Brasil. Det skjer i samarbeid med Stavanger RK og Sola RK. Studenten heter Maria og er fra fra Brasil. Hun kom til Stavanger 13. august og ble mottatt av en stor delegasjon på Sola flyplass bestående av de tre vertsfamiliene med barn samt klubbpresidentene for de tre klubbene. Maria skal være her i ett år og skal gå på St. Svithun VGS. Vil få anledning til å bli bedre kjent med henne senere, blant annet ved deltakelse i klubbmøte.
                                                                                     
      


 

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Stavanger Søemandsforening
Adresse: Nedre Strandgate 17
Postnummer: 4006
Sted: Stavanger
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 17:45:00
Møtespråk: no

Klubbkveld
23. jan. 2019, 17.45

"Hva har formet meg" ved klubbmedlem Ragny (Berges ...

Klubbmøte
30. jan. 2019, 18.30

"Rotary i et fremtidsbilde - hvordan bygge et insp ...

Ekstramøte - Sola Strandhotell
4. feb. 2019, 18.00

«Norsk petroleumsvirksomhet – resultater og perspe ...

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...