NYHETSARKIV

NYHETsarkiv

Her finnes tidligere meldinger og klubbmøtereferater:

12. desember 2018 - Julemøte
Presidenten innledet møtet og klubbmedlem Ellinor (Bryne) presenterte kveldens hovedgjester, nemlig gateprest Majbritt Grund Kristensen fra Kirkens bymisjon i Stavanger og Reidar fra bladet Asfalt - også kjent som hverdagsfilosof og livsviter:

 • Majbritt fortalte historien om Mandagsfrokost og bladet Asfalt og miljøet omkring disse. Hun var inne på at mange nok har vondt av de som ferdes i dette miljøet, og at mange ofte styrer unna når vi påtreffer noen. For egen del ser hun det som meget givende å delta i gatearbeidet og fremhevet latterfaktoren, som er meget høy i miljøet. "Det dreier seg om å være tilstede og bidra til de som trenger hjelp i hverdagen - og i retur oppleve å bli satt pris på", sa hun. 
 • Videre mente hun at Asfalt-forhandlerne kanskje var siste bastion til å hilse på sine kunder i denne tid, hvor stadig mer handel flyttes over på nett og mange butikker har erstattet butikkpersonale med digitale selvbetjente funksjoner.    
 • Reidar fremførte et par dikt fra Matbok, som er gitt ut av Asfalt og fremførte "Gategutt" av Lillebjørn Nilsen akkompagnert med eget gitarspill. 
 • Majbritt fikk med seg julegavene klubbens medlemmer hadde samlet til Kirkens bymisjon. Møtet ble avsluttet med en trivelig ost & kjeks-seanse levert av Ostehuset AS samt "noe å ha i glasset" fra Karl Johans legat. Det var til slutt utlodning, hvis inntekter går uavkortet til Kirkens bymisjon.
Det var dekket border til 40 medlemmer og ledsagere - stemningen var upåklagelig! Presidenten avsluttet møtet med å ønske alle medlemmene en fredelig jul!

     
  
5. desember 2018 - Klubbkveld
Møtet ble ledet av Past President Reidulf (Klovning) i presidentens fravær. Klubbmedlem Bjørn (Arvesen) sto forøvrig for møtet ved først å fremføre et Treminuttersinnlegg om helseutfordringer i høy alder og så "Hva har formet meg". 

Treminuttersinnlegget tok utgangspunkt i en boken "Håp ved demens og Atzheimers sykdom - hva bør alle vite", skrevet av Ivar Mysterud. Den viser til det medisinske tidsskriftet Lancets demenskommisjon og omfattende rapport fra 2007, som påviser ni faktorer som øker risikoen for å utvikle demens, nemlig lav utdanning, fysisk inaktivitet, sosial isolasjon, røyking, svekket hørsel, depresjon, diabetes, høyt blodtrykk og fedme. 

I "Hva har formet meg" snakket Bjørn om snille og ulike foreldre samt en "sutalaus" barndom i Hallingdal med gode vennskap og fjellturer. Han startet sin yrkeskarriere som førstereisgutt 15 år gammel, som etter hvert tok ham til Rosenberg Verft som lærling og senere til Maskinistskolen og Sjøkrigsskolen. I Marinen seilte han som maskinsjef på fregatt og ubåt. Dette formet naturligvis Bjørn i sterk grad, i likhet med den innflytelse hans kjære Tove etter hvert skulle gi. Bjørn avsluttet med å fremføre to sanger med eget gitarabonnemet - som vanlig på imponerende vis! Møtet ble en interessant og trivelig opplevelse for alle. 28. november 2018 - Klubbkveld
Presidenten åpnet møtet med igjen å sitere Rotarys firespørsmålsprøve. Videre minnet han om juleskonserten i St. Petri kirke 30. november (se melding under fra 12. november) og julegaver til Kirkens Bymisjon, som kan bringes til møtene 5. eller 12. desember. 

Møtets hovedtema: "Om livet i Brasil og seg selv" ved Maria, utvekslingsstudent i regi av tre Rotaryklubber - Stavanger, Sola og Gandsfjord RK:
 • Maria fortalte om de tre første månedene i Norge, som også har inneholdt samling med andre utvekslingssudenter og deltakelse på distriktskonferansen på Voss. 
 • Av norske matlige opplevelser står laks høyt, mens komle og lapskaus opplevdes som svært fremmed. 
 • Hun har vært på fjell- og fjordturer med sin første vertsfamilie og lært norsk natur å kjenne. 
 • Hun fikk noen spørsmål om skole- og politiske forhold i Brasil og bekrefetet store ulikeheter med våre hjemlige forhold.
 • Maria har nylig flyttet til sin neste vertsfamilie. 
Etter Marias innlegg fulgte en "god drøs" med diskusjon av bl.a. skatteforholdene ...

        

  

  
27. november 2018 - Invitasjon til julemøte
Det blir tradisjonelt julemøte onsdag 12. desember. Se invitasjon - klikk her.

21. november 2018 - Lutefiskaften
Klubbens tradisjonelle lutefiskaften ble i år gjenomført på restaurant Gaffel & Karaffel. Det ble en meget hygelig kveld med godt oppmøte (45 til bords) og meget smakelig mat & drikke. Klubbmedlem Bjørn (Arvesen) underholdt med sang & gitar og avsluttet med en flott fremførelse av Fanitullen etter Jørgen Moes tekst fra slutten av 1840-årene.

  

14. november 2018 - Klubbmøte:
Presidenten åpnet møtet med igjen å sitere Rotarys firespørsmålsprøve. Videre minnet han om juleskonserten i St. Petri kirke 30. november (se melding under fra 12. november) og oppfordret til å tegne seg for bidrag til The Rotary Foundation (TRF) gjennom avtalegiro - påmeldingsskjema ble delt ut. Endelig nevnte han at det blir orientering om klubbens hjemmesider ved CICO i første møte på nyåret, dvs. 9. januar. Bjørn (Arvesen) minnet om lutefiskaften på Gaffel & Karaffel (tidl. Bondeungdomslagets (BULs) lokaler) neste onsdag 21. november med start kl. 19:00. 

Møtets hovedtema: "USA og mellomvalget" ved Tom Hetland, tidligere redaktør i Stavanger Aftenblad:
 • Tom startet med oppsummering av valgets utfall og antall representater i Kongressens to kammere. Han kom inn på stemmekretsordningen i USA, som er belemret med "kreative grep" fra begge sider i amerikansk politikk for å tilpasse valgkretsene til egen fordel.
 • Han foretok også en gjennomgang av hvordan stemmene var fordelt ut fra geografi, etnisitet, religion, utdannelse, kvinner og menn m.m. 
 • Det var større oppslutning om årets valg enn tidligere - 47% mot 37% sist. Det er også flere unge som stemmer enn tidligere. Tom mente å se at Republikanerne har en demografisk utfordring mot fremtidige valg på grunn av de naturlige endringer i velgermassene i landet.
 • Viktigste saker i valget var helse, immigrasjon, økonomi og våpen - i nevnte rekkefølge. Andre temaer var MeToo-kampanjen og valget av Brett Kavanaugh som ny høyesterettsdommer.
 • Tom avsluttet med å kommentere den store polariseringen som har oppstått mellom de plólitiske blokkene i USA og at fremtiden er mer uforutsigbar enn på flere tiår.
 • Det var et interessant møte og mange spørsmål ble stilt fra medlemmene. Rundt 35 medlemmer deltok i møtet og en gjest.
           
  
12. november 2018 - Julekonsert i St. Petri kirke 30. november kl. 19:00:
Kirkens Bymisjon inviterer til sin årlige julekonsert:Det er en stemningsfull og anderledes konsert med norske og østeuropeiske julesanger med innslag fra sigøynermusikken. Erik Hillestad har skrevet "Marias sang" spesielt til konserten. Konserten fremføres av et åttemans ensembel som har fått strålende kritikker fra konserter andre steder i landet. Lokale gatemusikanter vil gjeste konserten.

7. november 2018 - Klubbkveld:
Presidenten åpnet møtet med igjen å minne om firespørsmålsprøven som nyttig veileder ved avgjørelser i hverdagen. 

 • Ellinor (Byre) orienterte kort om opplegget for å gjenta klubbens mangeårige tradisjon med å gi gaver til Kirkens bymisjon til utdeling før jul. Medlemmene ble oppfordret til å ta med pent innpakkede gaver over temaet "varme klær & hygieneartikler" til møtene 5. og 12. desember. Pakkene må merkes kvinne/mann og med omtrentelig størrelse for klesplagg.
 • Årsmøtet ble avholdt iht. saksliste om med full støtte til alle fremlagte forslag inkludert regnskap/budsjett. Det ble opplyst at styret arbeider med en handlingsoplan for klubben, som vil gi føringer for klubbens aktiviteter og prosjekter.
 • Andreas S.K. Tharaldsen ble opptatt som nytt medlem. Han er jusrist og arbeider hos Fylkesadvokaten i Rogaland. Velkommen!
 • Den avlyste fellesturen til Riga ble diskutert og støtte til å planlegge fellestur høsten 2019 bifalt. 
 • Klubbnavnsaken ble diskutert. Jostein (Solland) og Kåre (Skogen) ble gitt fullmakt til å ta "omkamp" på avgjørelsen mottatt fra Rotary International tidligere i år, som ikke samstemte helt med klubbens søknad.
 • Det ble avholdt lotteri med digital loddtrekning og lykkelige vinnere. Vel 30 medlemmer deltok på møtet.
 • Etter møtet gikk 10-15 medlemmer til et nærliggende "vannhull" for ettertanke og sosialt samvær.   
          

4. november 2018 - Innkalling til årsmøte:
I forbindelse med klubbkvelden onsdag 7. november vil det avholdes årsmøte i tillegg til det øvrige programmet. Se epost fra presidenten med følgende saksliste.

 1. Behandling av innkalling
 2. Valg av ordstyrer
 3. Valg av personer til å undertegne årsmøteprotokollen
 4. Årsregnskap (og gjennomgang av klubbens økonomi)
 5. Valg
 6. Kontingent
 7. Handlingsplan for inneværende og kommende Rotaryår
 8. Eventuelt 

31. oktober 2018 - Klubbmøte:
Presidenten minnet om årsmøtet 7. november samt forslag til kandidater til styret og innkommende president for 2020/2021. Rotarys fire-spørsmålsprøve ble gjentatt - er det sant, er det rettferdig, vil det skape vennskap og forståelse og er det til beste for alle involverte?

Møtets hovedtema: "Den teknologiske fronten" ved Trond Nyman Aarre, Rådgiver branding og innovasjonsprosesser i Hey-Ho Let's Go:
 • Selskapet Hey-ho let´s-go i Stavanger jobber med ledende merkevarer og innovatører i et bredt spekter av bransjer og har både internasjonale, nasjonale og lokale kunder - og er alltid på jakt etter det unike som kan bidra til en positiv differensiering.
 • Trond er en innovasjonskatalysator, merkevarebygger og kreativ teknolog som utvikler idéer for en best mulig start og et lykkelig liv.
 • Han fokuserte på den siste utvikling innen Argumented Reality og ga en god forklaring på forskellen mellem Virtual og Argumeted Reality. Han forklarte hvordan teknologi kan gi merverdi og økt opplevelse. Teknologien er, som kjent, på god vei inn i helse, arkitektur og reiseliv. 
 • Allerede kan man via slik teknologi oppleve f.eks. Maldivene virtuelt - det er nesten som å være der selv. Så hva er poenget med å reise dit i virkeligheten? Men teknologien er nok i ferd med å flytte seg fra nerdenes rike til mer vanlige markedssegmenter uansett hva vi måtte mene.
 • Trond viste noen eksempler på hvordan Argumentet Reality blir anvendt på Stavanger muséum og på vikingutstillinger i Danmark. Han nevnte også at det er planer om å etablere en løsning av slaget i Hafrsfjord, slik at slaget skal kunne oppleves ved å  gå tur omkring Hafrsfjord og se gjennem mobiltelefonen eller med et utstyr kalt Holylens!
 • Et interessant innlegg, etterfulgt av ivrig debatt og mange spørsmål fra medlemmene. Det var 25 medlemmer og to gjester tilstede på møtet.
        

24. oktober 2018 - Klubbmøte:

Presidenten meldte at styret hadde besluttet å gi rundt kr 8,500 til klubbens Madagaskarprosjekt, samt at klubbens deltakelse i organisering av Kirkens Bymisjons TV-aksjon lokalt var meget vellykket. Han minnet også om Rotarys firespørsmålsprøve, som ble sitert. Han oppfordret medlemmene til å tenke over denne, som er å finne på Rotarys nettsider.


Egil (Sæl) minnet om påmelding til Lutefiskaften – 44 er påmeldt så langt/fire ledige plasser – og om Nyttårskonserten. Se info under for påmelding til begge. Han beklaget igjen at fellesturen til Riga måtte avlyses grunnet manglende påmelding, og sa at årsakene ville bli nøye vurdert. 


Møtets hovedtema: "FN - hvilken rolle spiller denne organisasjonen i 2018?" ved Øyvind Gjerde, snr.rådgiver i FN-sambandet:

 • Øyvind er ansatt i FN-sambandet i Stavanger – en blant de ca. 30 ansatte i fordelt rundt i landet.
 • FN-sambandet er en frivillig organisasjon under FN med tilsvarende enheter i mer enn 100 land. Ordningen har fulgt FN siden starten i 1945 og var ønsket av organisasjonens første leder, Trygve Li, for å stimulere til folkelig engasjement om FNs målsetting og innsats.
 • Han snakket om de storpolitiske utfordringene FN er belemret med, hvor Sikkerhetsrådets vetorett og Hovedforsamlingens flertallsrett skaper mange utfordringer for å nå konkrete resultater. FN er likevel stadig å anse som en vital "fagforening" for verdens stater og en svært viktig møteplass. For Norge og andre små land er FN spesielt viktig. Eksempel på resultater er havrettslovgivningen, hvor FN spilte avgjørende rolle.
 • Norge er en betydelig bidragsyter til FN og er sjette største bidragsland innen humanitære prosjekter.
 • Et interessant innlegg, som dro mange spørsmål fra medlemmene. Det var 25 medlemmer tilstede på møtet.
         

23. oktober 2018 - Aktivitetsstatus for en av klubbens prosjektaktiviteter
Kirkens Bymisjon:
Klubbmedlemmer deltok på årets TV-innsamling til inntekt for Kirkens Bymisjon under temaet "Sammen er vi mindre alene". Noen var bøssebærere, mens andre stilte i Konserthuset for forefallende arbeid inkludert kafétjeneste. Sistnevnte dreiet seg om pynting, lapskauslaging og servering. Takk til alle som hadde anledning til å delta!


17. oktober 2018 - Klubbmøte:
Presidenten (ved innkommende president Ove (Huus) i presidentens fravær) meldte at klubbens navnesak nå håndteres av Jostein (Solland). Egil (Sæl) opplyste at fellesturen til Riga dessverre måtte avlyses på grunn av manglende interesse. Kun fem medlemmer med ledsagere (dvs. 10 personer) var påmeldt ved påmeldingsfristens utløp. Han minnet også om påmelding til Lutefiskaften og Nyttårskonserten - se mottatte eposter.

Møtets hovedtema: "Før- og småskolen og den digitale utviklingen" ved Per Henning Uppstad, professor ved Nasjonalt Senter for Leseopplæring og Leseforskning ved UiS.
 • Per Henning tok utgangspunkt i den digitale utviklingen i skolen og forskningen om lese- og skrivekunnskap, som ved UiS for tiden går i to hovedspor: 1) identifisere lesevansker tidligst mulig og iverksette tiltak - prosjektnavn "På sporet" og 2) finne nye metoder for skriveopplæring, dvs. for skriftspråk og håndskrift - prosjektnavn "DigiHand". 
 • Det forskes om bruk av ymse former for spillteori for å stimulere opplæring i bokstav- og skrivekunnskap, hvor digitale spills motiverende effekter er en viktig faktor - spesielt for svake elever.
 • Et interessant innlegg, som dro mange spørsmål fra medlemmene. Vi bør følge med i utviklingen - alt er ikke som før hva gjelder lese- og skriveopplæring! Det var 25 medlemmer tilstede på møtet.
         

10. oktober 2018 - Klubbmøte:
Presidenten orienterte kort om sin deltakelse på årets Distriktskonferanse - arrangert av Arna RK på Fleischers Hotell på Voss sist helg. Han opplyste videre om at styret i klubben hadde vedtatt å gi en Shelter Box til Indonesia ifm. jordskjelvkatastrofen som har rammet landet så hardt.

Egil (Sæl) opplyste at hele 41 personer nå er påmeldt til lutefiskaften! Dessverre er påmeldingen til fellesturen til Riga heller dårlig, idet kun ti personer er påmeldt. Om ikke tallet øker til 20 - 24 i løpet av uken, vil turen bli avlyst. Stavanger RK er tilbudt restplasser iht. gjeldende avtale mellom de to klubbene, men det forventes ikke at det alene vil bringe antallet mot nevnte minimumstall. Egil nevnte også at invitasjon til den tradisjonelle nyttårskonserten i Stavanger konserthus idag var sendt alle medlemmene på epost. 

Møtets hovedtema: "Sjynt å kjøyra buss fremdeles?" ved Grethe Skundberg, kommunikasjonssjef i Kolumbus AS.
 • Grethe tiltrådte stillingen 1. januar i år for å bidra til fornying ifm. de store endringene selskapet og dets tjenester for tiden gjennomgår under slagordet "Kolumbus for et bedre Rogaland".
 • Utgangspunktet er at Rogaland relativt sett har høyeste bilbruk i landet og dårligste kollektive kommunikasjonstilbud. Tidligere tiders mangelfulle byplanlegging må ta mye av skylden for dette. Fremtidig bosetting i regionen kan rammes om ikke bedre løsninger finnes raskt.
 • Kolumbus har fornyet seg mye den siste tiden - friskere vyer, nytt styre med deltakere fra andre næringer og spreke innovative løsninger. Fokus er nå rettet mer mot transport som sådann og mindre mot buss. App-løsninger utvikles stadig for smidig betaling. Selskapet har allerede inntatt lederrolle i flere sammenhenger, som også er bemerket fra utlandet. Det er et mål å bli utslippsfri innen 2024 og autonome (førerløse) busser er blant de konkrete fremtidsvisjonene.
 • Et interessant innlegg - og godt fremført. Vi kan vente mer av Kolumbus i tiden fremover - og kanskje vil vi fristes til å la bilen stå i blant. Det var kun 16 medlemmer tilstede på møtet - antagelig påvirket av den pågående høstferien.
       

3. oktober 2018 - Klubbkveld:
 • Kirkens bymisjon: Atle (Holgersen) fortalte om tre arrangementer i høst, hvor Kirkens bymisjon trenger støtte til praktiske oppgaver. Rotary er som kjent støttespiller, og det ble anmodet om at frivillge fra klubben meldte seg til tjeneste. Se egen epost som kommer om saken.
 • Fellestur til Riga: Egil (Sæl) minnet om at påmeldingsfristen stadig er 15. oktober og at kun seks medlemmer (med ledsagere - ialt 12 personer) har meldt seg på så langt. Han oppfordret til at flere ble med og således ville bidra til videreutvikling av det sosiale miljøet i klubben, som turen egentlig dreier seg om. Se info om saken under.
 • Bjørn (Arvesen) minnet om påmelding til lutefiskaften. Se info om saken under.
 • Jostein (Solland) spurte om status for navneskifte for klubben. Presidenten opplyste at saken vil bli diskutert på neste styremøte. Jostein tilbød seg å assistere i å lande saken slik flertallet i klubben har bestemt, om nødvendig.
 • Treminuttersinnlegg: Ellinor (Bryne) fortalte om "pilgrimsjøveier" i øst og vest - og langs norskeskysten. Hun hadde selv besøkt to av dem i sommer og fortalte om den ene, som gikk med saktegående klassisk båt med 12 personer om bord fra Stavanger til Trondheim. 
 • Hovedinnlegg - "Hva har formet meg": Erlend (Jordal) fortalte om livsformende opplevelser fra sin fødsel i Bergen og senere flytting til Sandnes før han reiste til USA og England ifm. sin utdannelse. Han bor nå i Stavanger. Erlend har alltid vært engasjert i det som har skjedd rundt ham og har således "pådratt seg" en rekke tillitsverv gjennom årene - mange samtidig - innen skole, politikk og samfunnet forøvrig. Han har gått gradene i Høyre fra Sola kommunestyre til Stavanger bystyre og Rogaland fylkesting og har også vært kommunalråd for oppvekst i Stavanger. Erlend er nå informasjonssjef i Norsk Olje & Gass og innehar i tillegg flere styreroller i halvoffentlige selskaper.
 • Det ble avholdt lotteri med digital loddtrekning og lykkelige vinnere.
 • Etter møtet gikk noen av medlemmene til et nærliggende "vannhull" for ettertanke og sosialt samvær.
 • Fotografering: Klubbfotograf Per (Helgeland) har nå en kampanje på gang for å fornye bilder av alle medlemmene til klubbens websider. Han stiller med kamera på møtene fremover - første gang i dag. Still opp og smil!

26. september 2018 - Klubbmøte:
Minnestund: 
Det ble holdt ett minutts stillhet for å minnes klubbmedlem Ansgar Johannessen som gikk bort sist søndag. Samtidig ble klubbmedlem Fredrik Oxaal i innlemmede Hafrsfjord RK hedret - han gikk også bort for noen dager siden og var en av grunnleggerne av klubben.

Påminnelser: Det ble minnet om påmelding til fellesturen til Riga til våren og Lutefiskaften 21. november - se info under for begge. 

Møtets hovedtema: "Digitalisering av Johan Sverdrup-feltet" ved Trine Svalestad, leder digitalisering i Johan Sverdrup-prosjektet i Equinor.
 • Trine er jurist av utdannelse og har rundt ti år bak seg i Statoil/Equinor. Hun har hatt varierende roller i selskapet fra kontrakt & innkjøp til teknologiledelse og nå leder for digitalisering. Hun arbeidet tidligere i advokatfirma.
 • Hun innledet med å minne om Johan Sverdrup-feltets størrelse og store betydning for landet inkludert den norske statskassen. Feltet ventes å ha en levetid på 50 år. Utbyggingen er beregnet å koste 88 milliarder kroner.
 • Feltet skal være "the latest & the greatest" innen digitalisering og vil bruke det siste innen teknologi og arbeidsprosesser for å øke effektivitet, dvs. maksimere produksjon, redusere driftskostnader og bedre sikkerhet.
 • Arbeidsoppgaver søkes automatisert ved bruk av måleutstyr, kommunikasjonsutstyr, dataprosessering og simulering samt innføring av nye arbeidsprosesser. Papir og blyant vil erstattes med nettbrett og lignende utstyr. Å gi folk nye roller er helt avgjørende for suksess.
 • Trine påpekte at digitalisering ikke er noen revolusjon - de fleste av oss er allerede svært digitaliserte i våre private liv med smarttelefoner, elektroniske aviser og netthandel. Det skulle bare mangle at ikke samme omstilling skulle skje i industrien!
 • Trine avsluttet med å minne om at teknologien ikke driver utviklingen, men folket som deltar. Ja, tenk det!
 • Et meget interessant innlegg - og godt fremført. Equinor er ingen sinke innen digitalisering! Rundt 30 medlemmer deltok på møtet.
              


20. september 2018 - Fellestur til Riga - "Vårens vakreste eventyr":
Som nevnt på klubbmøtet 19. september, se referat under, har Tur- og Aktivitetskomitéen foreslått at klubbens fellestur til våren går til Riga. Det er innhentet tilbud for avreise med fly fra Sola tirsdag 30. april kl. 18:55 (ankomst Riga kl. 22:10) og retur fra Riga lørdag 4. mai kl. 17:00 (ankomst Sola kl. 18:20). Tilbudet omfatter også lokal transport, hotell, tre måltider daglig, sightseeing, operabesøk (Svanesjøen) og mer. Prisene for dette som en "all inclusive"-pakke er kr 9.500 per person i dobbeltrom og kr 11.900 per person i enkeltrom. Det er forhåndsbestilt 30 plasser, så prinsippet om "førstemann til mølla" gjelder.

Påmelding, stadig med frist 15. oktober, skjer direkte til reisebyrået. Vår kontakt heter Petra Humppila Nordbø, som har telefon 5121 0700 og holder til i Breigata 13 i Stavanger. Det enkleste er å sende henne påmelding via epost: petra@selectcollection.no
 

Påmeldingen skal inneholde: Fullt navn på den reisende og evt. ledsager, epostadresse, mobilnummer og hjemmeadresse. 


            


Se forøvrig eposter fra Anders (Monsen) med foreløpig reiseprogram og flere detaljer om turen samt vedlegg med beskrivelse av reisemålet.

Bli med og la dette bli "vårens vakreste eventyr" - for klubben vår!

19. september - Klubbmøte:
Vårens fellestur - til Riga: 
Tur- og Aktivitetskomitéen informerte kort om vårens fellestur, som er under planlegging: Reisemål er Riga med avreise med fly fra Sola på kvelden 30. april og hjemkomst lørdag 4. mai. Det legges opp til et innholdsrikt program med bl.a. operaforestilling. Innlosjering vil være på femstjerners hotell. Det er satt sammen en reisepakke som er nær på "all inclusive", dvs. med reise, lokal transport, hotell og tre måltider daglig - til pris av kr. 9.500 per person i dobbeltrom og et tillegg for enkeltrom. Mer informasjon kommer via epost med 15. oktober som frist for påmelding.

Lutefiskaften: 
Det er bestilt bord på Gaffel & Karaffel til onsdag 21. november. Påmelding startet på kveldens møte - det kommer invitasjon til alle via epost. 

Møtets hovedtema: "Smarte folk og smarte samfunn" ved Gunnar E. Crawford, smartbysjef i Stavanger kommune
 • Gunnar har bakgrunn fra Lyse og tiltrådte stilling som smartbysjef for et år siden. Han leder en gruppe på fire personer, som har som oppgave å definere behov og løsninger for å ta i bruk smarte (digitale) løsninger i de kommunale tjenestene.
 • Et veikart for digitalisering av kommunens tjenester er utarbeidet med bred politisk støtte. Planen er regionorientert, dvs. den skal ikke kun gjelde for Stavanger kommune, men legger opp til samarbeid med nabokommunene for samordnede løsninger.
 • Hoveddrivere i arbeidet er ny teknologi, samarbeid & partnerskap og innbyggerinvolvering. Initiativet henvender seg til fem områder, nemlig helse & velferd, utdanning & kunnskap, energi, klima & miljø, urban kunst og styring & demokrati.
 • I øyeblikket er 41 prosjekter definert, som smarte gatesluk (overvåkning), smarte byskilt (dynamiske veivisere), smarte busskur (med dynamisk informasjon og ladepunkter for mobiltelefoner), app for byturer (med mye informasjon), bestillingstjenester for bruk av kommunale lokaler, sanntidsmåling av temperaturer på utvalgte badesteder, lyktestolpelading for elbil og GPS-baserte løsninger som erstatning for veibommer (!).
 • Et meget interessant innlegg - og meget godt fremført. Kommunen er ingen sinke i digitalisering! Nesten 30 medlemmer deltok på møtet.
              

12. september - Klubbmøte:
Møtets hovedtema: "Digitaliseringens bakside" ved Ingvild Østgaard, nylig tiltrådt i stilling som Storyteller hos Ostehuset AS:
 • Ingvild er opprinnelig fra Dalsbygda og har mange års erfaring som budeie (!) og senere mer enn tyve år innen reiseliv, informasjonsformidling og hotelldrift hovedsaklig i Stavangerområdet. 
 • Vi fikk en kort gjennomgang av de mest brukte sosiale medier, dvs. FaceBook, SnapChat, YouTube, Instagram, LinkedIn, Twitter, Google+, Pinterest og blogging med kommentarer om den stadig økende betydningen disse har hva angår kommunikasjon, reklame og påvirkning.
 • Det fremgikk at klubbens medlemmer ikke er ivrige brukere av slike medier, men ble likevel advart mot å legge ut informasjon som kunne være kompromiterende, støtende eller uheldig på andre måter. Trump og Listhaug ble nevnt som eksempler.
 • Det ble gitt en del kommentarer som spente fra personvern og sikkerhet til kunstig intelligens (AI) og roboter inkludert førerløse busser.
 • Et interessant innlegg til ettertanke og inspirasjon - med både muligheter og trusler! Vel 20 medlemmer deltok på møtet.
            

5. september - Klubbkveld:
 • Treminuttersinnlegg: Klubbmedlem Torbjørn Fjelland fortalte om erfaringer ved avslutning av leasingkontrakt for bil i disse mangfoldige drivstofftider. Han anbefalte å være spesielt aktsom for å unngå ublu prising for slitasje og småskader.
 • Hovedinnlegg - "Hva har formet meg": Klubbmedlem Ivar Klausen fortalte om livsformende tildragelser gjennom livet fra sin aspiranttid som sykkelreparatør på Moi til medisinsk embedseksamen i Oslo/Bergen med påfølgende karriere som lege. Hans hovedbudskap var å aldri ta på seg mer enn man evnet.
 • Det ble avholdt lotteri med digital loddtrekning og lykkelige vinnere.
 • Etter møtet gikk 10-15 medlemmer til et nærliggende "vannhull" for ettertanke og sosialt samvær.
2. september - Distriktskonferansen 2018 - Voss:
Arna RK arrangerer årets Distriktskonferanse for vårt Distrikt 2250 - på Fleischers Hotell på Voss fra 5. til 7. oktober. Alle medlemmer er velkommen til å delta i et spennende program blant trivelige Rotaryvenner. Se innbydelse, program og påmeldingsskjema i epost fra Presidenten sendt ut 2. september.

30. august 2018 - Kirkens Bymisjons årlige grillaften: 
Klubben deltok på Bymisjonens årlige grillaften utenfor St. Petri kirke 30. august representert ved Ove Huus, Donald Proven og Reidulf Klovning ved grillen og Inger Aase, Ellinor Bryne og Siri Malmstrøm med utlevering. Det var stor deltakelse i godt vær!

      

29. august - Oppstartsmøte Rotaryåret 2018/2019:
 • Møtet ble innledet med en kort minnestund for Nils Petter Berg, som uventet gikk bort 12. august. Vi har alle mistet en god venn og Rotary et engasjert medlem.
 • Det ble holdt ekstraordinært årsmøte for valg av nytt styremedlem. Oddmund Haugland ble valgt med  Sigmund Hatløy vara.
 • Det var et innlegg om Tur- og aktivitetskomitéens tanker: Lutefiskaften, nyttårskonsert og vårtur - Aberdeen, Berlin eller Riga er mulige mål.
 • Bård Owe Bakken ble formelt opptatt som klubbens femte nye medlem på kort tid. Like før sommeren ble Ragny Bergesen, Erlend Jordal, Bjørg Ellen Hauge og Jannike Cappelen tatt opp. Velkommen alle sammen!
              

28. august - Rotary International Convention 2019 - Hamburg:
Konferansen er åpen for alle medlemmer. Interesserte bes kontakte Presidenten for påmelding og avklaring av praktiske forhold for turen.

For informasjon om selve konferansen: http://www.riconvention.org/en/hamburg/convention-promotion

25. august 2018 - Rotary Youth Exchange:
Klubben tar i år mot en utvekslingstudent fra Brasil. Det skjer i samarbeid med Stavanger RK og Sola RK. Studenten heter Maria og er fra fra Brasil. Hun kom til Stavanger 13. august og ble mottatt av en stor delegasjon på Sola flyplass bestående av de tre vertsfamiliene med barn samt klubbpresidentene for de tre klubbene. Maria skal være her i ett år og skal gå på St. Svithun VGS. Vil få anledning til å bli bedre kjent med henne senere, blant annet ved deltakelse i klubbmøte.
                                                                                     
      


 

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Stavanger Søemandsforening
Adresse: Nedre Strandgate 17
Postnummer: 4006
Sted: Stavanger
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 17:45:00
Møtespråk: no

Klubbmøte
27. mar. 2019, 17.45

Morten Eikli, Regional Dev. Manager i Hope for Jus ...

Klubbmøte
3. apr. 2019, 17.45

Klubbmedlem Torlaug Valvik: "Hva har formet meg?" ...

Klubbmøte
10. apr. 2019, 17.45

Kjartan Melberg, adm. dir. i NORCE-FI (IRIS-FI): " ...

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...