MØTER / KLUBBKALENDER

Klubbkalender

Fra
Til

Vårtips for amatørgartnere (Daglig leder Endre Bryn Hidlefjord - Flor & Fjære)

21. mars 2018 kl. 17.45

Møtefri (påske)

28. mars 2018 kl. 17.45

Klubbkveld

4. april 2018 kl. 17.45

Hva har formet meg? (Klubbmedlem Rolf Retz)
Treminutter (ikke avklart)

Mai-jazz - hvorfor bør vi delta i år? (Styreleder Egil Josefsen)

11. april 2018 kl. 17.45

Temakveld: Levekårsutfordringer i Stavanger - faller noen utenfor?

18. april 2018 kl. 17.45

(En representant kommer - bekreftet - venter på navn)
Etterfulgt av forberedt kommentar ved klubbmedlem (venter på navn)

Klubbens Madagaskar-prosjekt

25. april 2018 kl. 17.45

Klubbmedlem Torlaug Valvik

28.4.-1.5. Tur til Göteborg

28. april 2018 kl. 00.00

Klubbkveld: Hva har formet meg? (Klubbmedlem Solveig Fløgstad) og treminutter (Klubbmedlem Bjørn Arvesen)

2. mai 2018 kl. 17.45

Møtefri (dagen før Kristi Himmelfartsdag)

9. mai 2018 kl. 17.45

Møtefri (dag før 17. mai)

16. mai 2018 kl. 17.45

Temakveld: Vil robotene overta?

23. mai 2018 kl. 17.45

v/ klubbmedlem Grethe Høyland, etterfulgt av forberedt kommentar fra klubbmedlem NN (venter på navn)

Fornybarfondet og Stavanger - hva kan vi vente oss?

30. mai 2018 kl. 17.45

v/ Siri Kalvig, forskningsleder miljøvennlig energi ved UiS, eller Klaus Mohn, styremedlem Fornybarfondet (venter på navneavklaring)

Klubbkveld: Hva har formet meg? (Klubbmedlem Eva Sjøberg) og treminutter (Klubbmedlem Roald Håland)

6. juni 2018 kl. 17.45

Presidentskifte

13. juni 2018 kl. 17.45

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Stavanger Søemandsforening
Adresse: Nedre Strandgate 17
Postnummer: 4000
Sted: Stavanger
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 17:45:00
Møtespråk: no

Klubbkveld
4. apr. 2018, 17.45

Hva har formet meg? (Klubbmedlem Rolf Retz) Tremi ...

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...