Velkommen til Gandsfjord Rotaryklubb!

Møtested:

Klubbens møter holdes i tredje etasje i Stavanger Søemandsforenings historiske lokaler i Nedre Strandgate 17/19 i Vågen i Stavanger. Inngang er gjennom smijernsporten i bakkant av det hvite trebygget. Se bilde under.


      


Siste meldinger og MØTERAPPORTER (se "Nyhetsarkiv" for tidligere innlegg):


27. november - Klubbmøte

Presidenten ønsket velkommen - spesielt til kveldens foredragsholder Dag Øyvind Meling, adm. dir. i Roxel AS. Klubbmedlem Roald Håland holdt så minneord om Valdemar Hansteen, tidligere medlem i tidligere Harfrsfjord RK, som nylig gikk bort i en alder av 96 år. Klubbmedlem Solveig Fløgstad orienterte så om klubbens prosjekter og inviterte til forslag om "verdige" lokale mottakere av støtte fra klubben. 


Dag Øyvind Meling er gründer, eier og adm. dir. i det lokale teknologi- og entreprenørselskapet Roxel AS, som i løpet av 10 år har utviklet seg til å bli en betydelig aktør innen mange industrisektorer i Rogaland. Det startet med fokus på olje, men da oljekrisen kom, slo selskapet fort om fra 80/20-fokus på olje til 20/80 og bega seg inn i andre industrisektorer. Her "svidde de fingrene" på landbasert byggevirksomhet i et av datterselskapene og gikk gjennom en krevende læreperiode. Selskapet er nå gjennom dette og oljekrisen er over, så nå råder optimisme igjen. Det var et interessant og engasjert innlegg om en lokal aktør med dristighet og vyer til lærdom for mange.


20. november - Lutefiskkveld

Presidenten ønsket velkommen til det som ble en fin og vellykket lutefiskkveld med etterlengtet «Facelook», dvs. alle deltakere kunne se hverandre i æynene og snakke på den "gamle" måten uten sosiale medier! All ære til leder av Tur- og aktivitetskomitéen, Torbjørn Fjelland, som hadde et interessant innlegg om selve stedet og historien bak - fra å være lokale for Bondeungdomslaget til dagens mer tidsriktige "hippe" funksjon. Klubbmedlem Bjørn Arvesen underholdt på sin alltid imponerende og lune måte med sang og gitarspill.


13. november - Klubbmøte

Presidenten ønsket velkommen - spesielt til kveldens foredragsholder Tor Geir Espedal, prosjektleder for Rogfast hos Statens Veivesen. HAn gikk så gjennom noen klubbsaker.


Tor Geir Espedal foredro om Rogfast-prosjektet og innledet med en illustrativ video. Han fikk straks spørsmål om kontraktkansellering, overskridelser og forsinkelser, men forklarte dette grundig og la igjen et inntrykk av at "det kommer til å gå bra til slutt". Prosjektet er antagelig det mest teknisk spektakulære for ferjefri E39 mellom Stavanger og Trondheim med en forventet pris på noe i overkant av 20 mrd. kroner. Det er spesiell usikkerhet knyttet til prosjektet pga. usikre geologiske forhold. Espedal understreket at prosjektet vil være svært lønnsomt samfunnsøkonomisk ved å gi kortere reisetid mellom Stavanger og Haugesund (40 min.), lavere driftskostnader enn Staten har i dag med ferjebasert forbindelse og at veiforbindelsen blir uavhengig av værforholdene. Det var et interessant innlegg som fikk stort engasjement fra de fremmøtte.


6. november - Klubbmøte med årsmøte

Presidenten ønsket velkommen - spesielt til kveldens foredragsholder Sverre Godøy fra Sandnes RK, som orienterte om utviklingen av Rogaland Arboret, der klubben er sterkt involvert. For tiden arbeides det med planer om nybygg og tilhørende funksjoner, som vil koste betydelige summer fra det offentlige og fra frivilligheten i distriktet. Det er som bidragsyter i sistnevnte gruppe Sandnes RK har engasjert seg - og det er behov for flere. For ytterligere informasjon om prosjektet, se: www.arboretet.no


Det ble så holdt årsmøte i Gandsfjord RK:


 • Regnskapet ble gjennomgått, som som viser et positivt driftsresultat og en betydelig egenkapital. Medlemmene vedtok prinsipielt at noen av midlene skal brukes på fornuftige oppgaver. 
 • Det ble nevnt at et slikt kunne være å støtte barn i Stavanger som har fattige foreldre, som omfatter rundt 3000 barn. Prosjektkomiteen har foreslått å støtte dette formålet tidligere og vil nå arbeide videre med saken. 
 • Det ble opplyst at Servicekomiteen har laget en prosedyre for sitt klubbarbeid. Presidenten ønsker at de andre komiteene også gjør det.
 • Det ble avholdt valg med følgende resultat:
 • Innk. president for 2021/2022 ble valgt: Kjetil Galta
       Styret for 2020/2021 ble valgt: President - Ståle Hatteland, Sekretær - Jannike Cappelen (2 år), Kasserer - Ove Skjæveland (ikke på valg),                   Styremedlem - Jorien Barstad (1 år), Past President - Ove Huus (1år), Innk. president - Kjetil Galta, Revisor - Oddmund Haugland (1 år)
 • Det ble vedtatt å videreføres kontingenten på nåværende nivå.
 • Det ble opplyst at klubben nå har etablert VIPPS-konto for bruk ifm. intern utlodning m.m.


30. oktober - Klubbmøte

Presidenten ønsket velkommen - spesielt til kveldens foredragsholder Kyrre Knudsen - sjeføkonom i SR- bank. Det ble minnet om at neste møte er klubbkveld med generalforsamling og valg.  Således vil innkommende president Ståle Hatteland de neste dagene avklare kandidater til aktuelle verv. Klubbmedlem Ellinor Bryne orienterte om opplegget for årets julemøte 4. desember samt gaver til Kirkens Bymisjon. Invitasjon og nærmere orientering blir sendt ut med det første.


Hovedinnlegget var over temaet «Kryptovaluta – hva er det og hva skal vi med det?». Kyrre Knudsen forklarte og kommenterte mange spørsmål fra medlemmene under foredraget. Han nevnte at mange engelske begreper er i bruk som ikke oversettes, slik som Bitcoins, Ethereum Price (ETH) og Block Chains. Det hjelper neppe på forståelsen! Handel foregår på den «delvis offisielle kryptobørsen» innen definerte nettverk. Disse børsene er storforbrukere av energi til sine datamaskiner som kontinuerlig regner på de til enhver tid gjeldende verdier. Kryptovaluta er en svingende verdi som baserer seg på teknologi i et ikke-regulert marked som hele tiden er i forandring. Det finnes en «App» som gir tilgang til økt forståelse og tilgang til kryptovaluta. For noen virker kryptovaluta å være knyttet til mer eller mindre lyssky/kriminell virksomhet, som nok ikke alltid stemmer.


Det var stort fremmøte og engasjement.
23. oktober - Klubbmøte med besøk av DG

Medlemmer fra klubbens styre og komiteer hadde formøte med DG Odd Henning Johannesen og AG Martin Sigmundstad før møtet. Klubben orienterte bl.a. om aktiviteter og status for nye aktuelle lokale initiativer.


Servicekomiteen stilte som vanlig vel forberedt til møtet med fersk kringle og datasystem som fungerte ved første forsøk. To klubbmedlemmer ble nevnt for sine fødselsdager -  Rune Høgberg og  Reidulf Klovning.


I møtet orienterte DG om aktuelle saker og prosjekter i Distrikt 2250 og Rotary generelt:


  - 10 000 Happy Birthdays-prosjektet utvikles videre.

  - Bekjempelsen av polio er Rotarys viktigste internasjonale prosjekt.

  - I Norge søker Rotary om å gjøre dette polioprosjektet til mål for neste års TV-aksjon.


Kanskje kan vi gjøre mer ut av innsatsen rundt Shelter Box her lokalt - hva med å gi saken en «stand» under Gladmatfestivalen? Fokus på medlems-/klubbutvikling er viktig generelt og i distriktet. Nye muligheter ble nevnt og drøftet knyttet til ungdomssegmentet. Enkelte klubber ønsker mer fokus på mulig engasjement rundt miljøsaker. Prosjekter ifm. den havarerte ubåten ved Fedje og «plasthvalen» på Sotra er nevnt.


 


16. oktober - Klubbmøte 

Presidenten minnet om klubbkveld 6. november, som omfatter generalforsamling med valg til styre og andre funksjoner. Medlemmene ble anmodet om å komme med forslag til kandidater til verv som innkommende president, sekretær, kasserer, et styremedlem og revisor. Forslag sendes elektronisk til innkommende president Ståle Hatteland innen 30. oktober.


Kveldens hovedinnlegg var ved Njål Kolbeinstveit fra Seniortanken som snakket om "Klimapolitikkens utfordringer for en rik oljenasjon". Han brukte fornybar energi med bygging av vindmøller og ditto konflikter med naturverninteresser som eksempel. Et annet var utforming av trafikkregulerende tiltak vha. bommer og nullutslippsbiler. Bak det hele står utålmodig ungdom og foreldre/voksne som ønsker å gjøre noe konkret og betydningsfult for å «redde kloden». Det er derfor viktig å få til en meningsfull dialog - særlig med ungdommen.


Spørsmål og kommentarer viste og at det er mange som sliter med troverdigheten i prognoser for klodens forventede klimautvikling. Disse bygger i det vesentlige på omfattende forskning og modellering i regi av FNs klimapanel IPCC. Det ble en livlig kommentarrunde, som tydelig illustrerte både aktualitet og engasjement!


 


14. oktober - Høstdugnad på Stokka sykehjem 

Fem av klubbens medlemmer møtte til ny dugnad i sansehagen ved Stokka sykehjem 10. oktober. Resultatet ble en nyryddet hage og mange blomsterløk i jorden. Takk for flott innsats til alle!


 


12. september - Rotary Summer Camp:

Som rapportert tidligere, se 2. september, gjennomførte TRF- og prosjektkomitéen under sin leder Siri Malmstrøm tidligere i høst et flott program ifm. klubbens rolle for Rotary Summer Camp. Tiltaket fikk hederlig omtale i Stavanger Aftenblad forleden:


Gandsfjord Rotaryklubb har hatt besøk av ti ungdommer fra Europa og Taiwan. I løpet av fire dager fikk de oppleve byen Stavanger, hyttetur til Kvitsøy med båttur, hummerklekkeriet og fårikål (Kvitsøy-lam), hyttetur til Sirdal med sauesanking under Sirdalsdagene, middag med elggryte, Byrkjedalstunet og Månafossen! Sommerleiren er et samarbeid mellom flere lokale klubber, og en viktig del av Rotary sitt utvekslingsprogram for ungdom. I Rogaland besøkte de først Strand Rotaryklubb, så Gandsfjord Rotaryklubb før de avsluttet hos Sola Rotaryklubb.    


Klubben sender stor takk til alle som bidro!


 


9. oktober - Klubbmøte 

Presidenten opplyste at julemøtet nå er satt til 4. desember i klubbens vanlige lokaler i Sømannsforeningen og at det er 44 påmeldte til lutefiskvelden på tidligere Gaffel & Karaffel 20. november. Han fortalte han hadde deltatt på Distriktskonferansen i Haugesund sist helg, som hadde vært både nyttig og trivelig.


Kveldens innlegg var ved tidligere sjefsredaktør i Stavanger Aftenblad, Tom Hetland, over temaet «Valget 2019 – fikk vi et nytt politisk kart?». Han startet med å minne om de tallmessige resultatene og at vi hadde fått en venstredreining med Sp som den store vinneren samt gjennombrudd for FNB. Frammøteprosenten under valget gikk – kanskje overraskende – opp rundt 4,5 prosent.


Hetland mente å se en distriktsprotest i årets valg, særlig fra Nord-Norge og Innlandet, der Ap tapte mange stemmer til Sp. Det var også en utpreget bompengeprotest, som laget problemer for regjeringen midt i valgkampen, noe som spesielt rammet Frp. MDG innkasserte på sine miljøsaker og privatisering og konkurranseutsetting var omstridte temaer i mange sammenhenger. Iflg. en spørreundersøkelse før valget var skole, helse og eldreomsorg viktigst, men disse temaene flyttet få stemmer. Ap tapte stemmer, men sikret posisjoner, som f.eks. å få ordfører i Kristiansand for første gang siden 1947. H tapte ikke så mange stemmer, men tapte mange posisjoner. Hetland mente H ble rammet av ønske om politisk skifte - slitasje.


Han gikk videre gjennom hvert enkelt parti og analyserte disse. De mange små partiene skaper klare utfordringer ved at mange koalisjonsmodeller tvinger seg frem. Han trodde ikke FNB ville overleve på sikt. Hetland mente å se et særtrekk for Rogaland, idet Ap og H klarte seg bra, og at Sp hadde mindre framgang: Rogaland er ikke distriktsfylke. 


Det var et interessant og engasjerende foredrag.


 


2. oktober - Klubbkveld 

Presidenten opplyste at det arbeides med å flytte julemøtet til 4. desember (i stedet for 11. desember) pga. problemer med å finne egnet lokale. Videre minnet han om at 60 plasser er reservert for nyttårskonserten i Konserthuset 10. januar. Hver enkelt må hente ut sine egn billetter, enten på nettet eller ved personlig oppmøte i billettluken i Konserthuset. De som vil være med på middagen samme dag, må gi beskjed til klubbmedlem Torbjørn Fjelland. Presidenten opplyste at han vil delta i på distriktsmøtet i Haugesund fra 4. til 6. oktober.


Det var treminuttersinnlegg ved klubbmedlem Jannike Cappelen og hovedinnlegg ved klubbmedlem Oddmund Haugland:


Jannike fortalte kort om sin bakgrunn og utvikling. Hun er født 1. mai, som iflg. henne selv var et godt valg, fordi hun alltid har vært glad i å jobbe! Hun har hatt ulike yrker, som spenner fra bartender og rengjøringsassistent til stillinger innen revisjon og logistikk. Hun er født i Sverige, hvor hun ble gift og arbeidet i flere år. Hennes firma etablerte seg etterhvert i Norge – og hun fulgte med, men ukependlet til sitt hjem i Sverige. For 10 år siden traff hun sin nye mann – de hadde sin første date på Preikestolen! Jannike er glad i musikk. Familien har hund og hest, og det gås mye tur.


Oddmund er født under krigen, som for familiens vedkommende var krevende nok. Foreldrene ble skilt, som var uvanlig den gang. Han kom derfor til å vokse opp sammen med sin mor hos besteforeldrene, som var trygt og godt. Han møtte sin far igjen for første gang da denne ble 88 år. Oppvekst uten far samt å være «skilsmissebarn» var tøft og ble en betydelig drivkraft for egen utvikling: Oddmund ville vise at han dugde! Han gikk på landsgymnaset på Bryne og tok senere befalskolen før han reiste til University of Birmingham/Lancaster University for økonomiutdannelse. Oddmund arbeidet først i London før han kom hjem til gamlelandet. Han har hatt interessante stillinger i næringslivet i Stavanger-området gjennom mange år og er nå pensjonist.


Møtet ble avsluttet med tradisjonell utlodning og vandring til et nærliggende «vannhull» for noen.


   


25. september - Klubbmøte 

Presidenten orienterte om planer for julemøtet og muligheter for datorer/lokaler. Info kommer når dette er endelig avklart. Leder for tur- og aktivitetskomitéen, Torbjørn Fjelland, informerte om forestående lutefiskaften, nyttårskonsert og vårtur til Sogndalsstrand. Se epost mottatt fra Presidenten med invitasjoner og anvisninger for påmelding.


Kveldens foredragsholder var Torvald Sande fra Seniortanken, forøvrig også rotarianer, som orienterte over temaet "Vindmøller - energiproduksjon og beskatning". Han er sivilingeniør med lang fartstid innen kraftbransjen, sikkerhet og beredskap, gasseksplosjoner, støy etc. Erfaringene med kraftproduksjon ved bruk av vindturbiner er blandede. Som eksempel nevnte han at det i Tyskland nå finnes rundt 30.000 vindmøller. Dette kraftbidraget har redusert landets utslipp av CO2 med 0,5 % - ikke mye kan man vel si. Generelt virker slik kraft å være politisk overvurdert ift. hva som faktisk leveres og hva det koster inkludert ditto miljømessige bidrag. Som kjent, er det blitt et meget kontroversielt tema i Norge, siden denne kraftproduksjonen og samspillet med annen kraft er lite kjent og forstått blant politikere og velgere både teknisk og økonomisk. Temaer som ujevn kraftleveranse (vinden varierer!) og derfor nødvendig samspill med annen kraft og påvirkningen på naturen til lands og til havs er for lite kjent og fokusert. Politiske avtaler for norske leveranser med tilskuddsordninger for anlegg, grønne sertifikater, opprinnelsesgarantier og skatteforhold blir fort uoversiktlige og med utilsiktede konsekvenser. En mer faktabasert planlegging og direkte finansieringshjelp på prosjektbasis kunne fungert bedre.


 


18. september - Klubbmøte

Presidenten innledet med å be medlemmene komme med forslag til ny guvernør for distrikt 2250 samt forslag til medlemmer i det nye styret i klubben vår, dvs. innkommende president, sekretær og  ett styremedlem, med frist 30. september. 


Møtet var viet status på komitéenes arbeid:


TRF- og prosjektkomitéen v/leder Siri Malmstrøm: Komiteens hovedprosjekt, Summer Camp, er gjennomført og var svært vellykket. Forslag til nye prosjekter er ønsket – og gjerne om noe vi kan ta eierskap i. Det er enighet om å satse på nærmiljøet, noe som har vært tradisjon i klubben. Leder tar kontakt med Stavanger kommune for å få innspill. Pågående prosjektene er skoleprosjektet i Antsirabe på Madagaskar, støtten til Kirkens Bymisjonen (økonomisk støtte, julegaver og hjelp med den årlige grillfesten), hjelp til stell av sansehagen ved Stokka sykehjem, Shelter Boxer og «10000 Happy birthdays» i Malawi og Zambia.


Servicekomitéen v/leder Jorien Barstad: Mange deltar i komitéen, som er nødvendig for alltid å kunne stille minst to medlemmer for å klargjøre til klubbmøtene. Julemøtet og presidentskiftet er også komiteens ansvar. Det arbeides med å finne en taler til julemøtet, som vil bli bestemt av Programkomitéen og styret i fellesskap. Det var enighet om at det bør være en prest. Leder arbeider med å prosedyre for arbeidet i komitéen.


Tur- og aktivitetskomitéen v/leder Torbjørn Fjelland: Kommitéen har mange saker på gang, som lutefiskaften 20. november (invitasjon følger om kort tid), nyttårskonsert i Stavanger konserthus (fredag 8. januar – samme opplegg som sist), fellestur inn-/utland (16. - 19. april eller 23. – 26. april), som kan være lokale turer - Kristiansand med konsert på Kilden konserthus, Egersund med overnatting på Grand Hotel muligens med innlagt revy, Sogndalstrand kulturhotell og endelig Edinburg. Sistnevnte ble nedstemt pga.  kostnader. 


Programkomitéen v/leder Rune Høgberg: Programmet er klart for høsten fram til jul – se klubbens hjemmesider. Et forslag til program for våren kunne være omvisning på Atlandtic Hotel, hvor klubben i mange år hadde sine klubbmøter.


Medlemskomitéen v/leder Kjetil Galta: Komitéen ønsker tre-fem nye medlemmer og ønsker innspill til kandidater fra medlemmene iht. samme prodedyre som i fjor.


PR- og omdømmekomiteen v/ Odd Leif Andersen (leder Solveig Fløgstad var ikke tilstede): Målsettingen for komitéen er å gjøre Rotary bedre kjent. Videre å få noe inn i bladene Rotary Vest og Rotary Norden. Komitéen har planer om å foreslå innlegg om Summer Camp og Kirkens Bymisjons grillfest. Det er også et ønske om at de lokale avisen omtaler klubben og Rotary med fokus på prosjekter.11. september - Klubbmøte

Presidenten innledet møtet med å opplyse at portrettbilder av medlemmer (selvtatte med telefon) stadig mottas og blir fortløpende lagt ut på medlemsoversikten på klubbens hjemmesider. Han oppfordret flere til å gjøre det samme som ledd i oppdatering og fornying av medlemsoversikten. Han opplyste så at klubbkommitéene har møter og forbereder seg til presentasjoner på neste klubbmøte 18. september. 


Han introduserte så kveldens foredragshlder, Gunnar Berge, som har merittliste fra politikk og næringsliv som alle er vel kjent med, dvs. fra å starte som lærling på Rosenberg Verft til lokalpolitikk og senere nasjonal politikk - det siste med flere ministerposter - og endelig til stilling som oljedirektør. Paralellt har han - og stadig har - tillitsverv i et utall utvalg og foretak.


Temaet for innlegget var kommune- og regionreformen. Gunnar tok utgangspunkt i sin oppvekst i Etne kommune og hvordan verden fortonte seg derfra i hans unge år og holdt dette opp mot hvordan landet var organisert med kommuner og regioner den gang og i dag. Han påpekte de store endringene landet har gått gjennom siden befolkningen talte omkring tre millioner tidlig på 1950-tallet til over fem milioner i dag, urbaniseringen som har skjedd (og stadig skjer) hvor halvparten av folket bodde på landet på 1950-tallet mot rundt 20% i dag, folkets kompetanseutvikling som gjør at unge trekker til byer for både å skaffe seg utdanning og senere arbeid samt arealbegrensninger og upraktiske grenser svært mange kommuner og regioner har opplevd i lange tider. Kompeleksiteten i kommune- og regionstrukturene med krav til stadig høyere kompetanse og kapasitet i styrende organer til å løse forventede oppgaver - godt hjulpet av generalistkommuneprinsippet - som krever at alle kommuner skal levere alle tjenester ("full pakke") til sine innbyggere uavhenging av kommunestørrelse, har også vært en viktig pådriver for ønsket/behovet om endringer for å oppnå effektivisering. Ved forrige store grenseendring, midt på 1960-tallet, ble de endelige avgjørelsene fattet av Regjering og Storting på tross av lokale ønsker. Reformen er i ettertid blitt stående som svært vellykket - jfr. byer som Stavanger, Bergen, Trondheim. Dagens endringsmodell krever lokal konsensus. Vi har alle sett resultatet av det: Reformen som pågår er i ferd med å mislykkes! Som en illustrasjon på Stavangers behov for grensejusteringer, nevnte Gunnar at oljealdren helt klart ville seilt forbi Stavanger om ikke endringene midt på 1960-tallet hadde skjedd, som ga kommunen sårt tiltrengte økte arealer og ditto handlingsrom. Nå er det tid for nye endringer. Det faktum at byen i dag deltar i rundt 50 interkommunale foretak i et forsøk på å avhjelpe de begrensninger dagens grenser gir, er en god illustrasjon på behovet!


Gunnars innlegg ble fremført med imponerende engasjement, presisjon og klarhet, og applausen var høyere enn normalt da han satte punktum. Det var rundt 30 medlemmer til stedet på møtet.


   


4. september - Klubbkveld

Presidenten innledet møtet med å minne om at komitéene vil få klubbmøtet 18. september til disposisjon for å gi status på sine aktiviteter og fortelle om planer og hvordan medlemmene - nye og gamle - kan delta i arbeidet. Videre krediterte han alle klubbmedlemmer som deltok i gjennomføring av klubbens Summer Camp-program og Kirkens bymisjons grillarrangement i forrige uke.


Klubbmedlem Oddmund Haugland holdt et interessant treminuttersinnlegg om "en uke i USA", nærmere bestemt i Memphis, som foregikk for en tid tilbake. Han reflekterte over historiske steder han besøkte, som Peabody Hotel med sine Peabody Ducks, bluesmiljøet i Beale Street og Union Street, National Civil Rights Museum og endelig Graceland.


Klubbmedlem Siri Malmstrøm holdt deretter innlegg om "Hva har formet meg" med utgangspunkt i sin oppvekst ved Oslofjorden som eldste i en søskenflokk på fem. Hun fikk tidlig omsorgsoppgaver av sine foreldre og demonstrerte raskt evner til å håndtere disse. Ja, det var forventet! Slik kom ansvarlighet og gjennomføringsevne til å prege henne allerede fra meget ung alder. Hun ble senere selv småbarnsmor og tok utdannelse ved Norges Idrettshøyskole samtidig. Siri ble tidlig opptatt av å utvikle egne meninger og ikke kopiere andres. Hun har alltid vært svært aktiv innen idrett og kultur - privat som yrkesmessig - og spilte en sentral rolle i Stavanger da byen var europeisk kulturhovedstad i 2008. 


Møtet ble avsluttet med utlodning, hvorpå noen medlemmer vandret over til et nærliggende "vannhull" for videre samvær. Det var snaut 30 medlemmer tilstede på møtet.


2. september - Rotary Summer Camp:

TRF- og prosjektkomitéen under sin leder Siri Malmstrøm gjennomførte et flott program ifm. klubbens rolle for Rotary Summer Camp, som omfattet underholdning av 11 utvekslingsstudenter fra Asia og Europa. Det var utflukter med overnatting til Kvitsøy, Sirdal og Månefossen fra torsdag til søndag 1. september. Mer info med bilder kommer. 

28. august - Klubbmøte:

Presidenten innledet møtet med å nevne at det nye styret hadde hatt sitt første møte. Han oppfordret så de klubbmedlemmene som ikke har, eller ønsker å fornye, bilde av seg selv på kubbens hjemmeside om å gjøre dette selv ved bruk av f.eks. mobiltelefon. Send bildene til presidenten eller CICO - sitnevnte svil sørge for innlegging. Presidenten opplyste videre at klubben vil ordne med Vipps-løsning for betaling ifm. klubbarrangementer. Endelig ble komiteélederne oppfordret til spesielt innkalle nye medlemmer til sine møter for raskere integrasjon og deltakelse i klubbens aktiviteter.


Kveldens foredragsholder var Svein F. Hestvaag (f. 1957), som er krimforfatter med bosted Kverneland i Time kommune. Han kommer egentlig fra Bergenskanten, men bosatte seg på Jæren i 1969 og integrerte seg raskt i det lokale miljøet på mange måter. Svein har skrevet tilsammen sju bøker, som har klare trekk fra Jærmiljøet med pikante plott og hovedpersoner som går igjen fra bok til bok. Alle bøker har tittel som starter med ordet "Død". Vi fikk en rask gjennomgang av alle bøkene i kronologisk rekkefølge - fremført med stor entusiasme og vidd. Den siste boken heter "Død pels" og har historie hentet fra pelsdyrnæringens strabaser på Jæren de siste årene.


Det var omkring 25 medlemmer til stede.


 


21. august - Presidentens møte:

Presidenten innledet møtet med å opplyse om at klubbmedlem Terje Halmø og tidligere klubbmedlem Lyder Soltvedt nylig var gått bort i alder av hhv. 75 og 94 år. Klubbmedlemmene Harald Bergrem og Sigmund Hatløy fremførte minneord. Den høytidelige stunden ble avsluttet med ett minutts stillhet.


Dette var første møte i nytt Rotary-år og ble tradisjonen tro den nye presidenten, Ove Huus, sitt introduksjonsmøte med gjennomgang av planer for året, foreløpig program for høsten, litt om komitéene og egenomtale. Han kommenterte også litt om klubbens tilstand, om verdiorientering rundt den velkjente fire-spørsmålsprøven og minnet om pågående prosjekter. Styret vil ha sitt første for høsten mandag 26. august.

 

Klubbmedlem Steffen Andreasen minnet om klubbens deltakelse i Kirkens bymisjons grillarrangement torsdag 29. august med start kl. 16:00 og matservering kl. 18:30. Påmelding kan gjøres direkte til Steffen.


Klubbmedlem Siri Malmstrøm minnet om klubbens deltakelse i Rotary Summer Camp, som omfatter underholdning av 11 utvekslingsstudenter, hvor klubben har ansvar for diverse utflukter (Kvitsøy og Sirdal) i neste uke. Programmet er klart, men noen sjåfører/biler mangler for transport. Siri fikk umiddelbart mobilisert nødvendig antall klubbmedlemmer. Hun sendet ut program med oppmøtested snarest.  


Det var omkring  25 medlemmer til stede.


  
12. juli 2019 - Rotarys visjon og program for 2019/2020 - fra RI president Mark Daniel MaloneyMy dear friends, Rotary leaders, and Rotaract leaders:

A new Rotary year is upon us, and let us say one final thank you to former President Barry Rassin for his outstanding leadership. Barry, we will miss you, but we know and appreciate that you will continue to lead Rotary in important ways for years to come. I have spoken for several months about how Rotary Connects the World, and the time has now arrived to put our words into action. We have an exciting year ahead of us, a year when we begin to implement the new Strategic Plan, what I call the Rotary Action Plan and when we will celebrate the 75th Anniversary of the signing of the UN Charter.

That anniversary will underscore the ties we have and goals we share with the United Nations. We will host five special events—UN Day in New York, three presidential conferences in Paris, Santiago, and Rome, and a final celebration just before the Convention in Honolulu. This will help us achieve the first Action Plan goal of increasing our impact by demonstrating that Rotary’s influence in the world has only just begun. The second Action Plan goal is expanding our reach.  To achieve that, we need to grow Rotary – reaching out to new members, engaging current members, and creating more alternatives for membership for the next generation of Rotarians. The third goal is enhanced participant engagement, making sure that Rotarians have experiences that are personally and professionally relevant and fulfilling. This is why I believe so strongly in building a more family-friendly Rotary -- one that welcomes children to our activities and that is considerate of families in our scheduling. Let us recommit to putting the needs, expectations, and growth of our participants at the center of all we do.

The final priority of our new Action Plan is increasing our ability to adapt. New approaches to our organizing principles do not threaten our sense of who we are. That is why I believe that Rotary must respect professional commitments and not require Rotary leadership to be a full-time job. We need to respect the time and responsibilities of young people who are building careers.

Together, we will harness the power of connection just as our organization has been doing for more than 114 years. We have a long, proud heritage. And we will continue to thrive because we are not afraid of change.

I look forward to leading you in this important journey, as Rotary Connects the World!

Yours in Rotary,

Mark Daniel Maloney
President, Rotary International 2019-2020


24. juni 2019 - Vår utvekslingsstudent Maria reiser hjem:

Maria har vært i Norge et års tid og reiste tilbake til sitt hjemland Brasil i dag. Vertsfamiliene fra Gandsfjord RK, Sola RK og Stavanger RK arrangerte avslutningsfest for henne hjemme hos Fiona Proven i går kveld og fulgte henne til flyplassen i dag. Det er familienes oppfatning at Marias opphold i Norge har vært svart vellykket - ikke minst for Maria selv.


   


19. juni 2019 - Klubbkveld med presidentskifte:

Presidenten innledet møtet med å opplyse om klubbmedlem Finn Hallingstads uventede bortgang i forrige uke, hvorpå klubbmedlem Petter Mikaelsen fremførte minneord. Det var en høytidelig stund, som ble avsluttet med ett minutts stillhet.


Møtet gikk så over til sitt hovedtema, nemlig presidentskifte og sosialt samvær. Tradisjonen tro sto krabber & reker på menyen, som også i år smakte fortreffelig. Presidentskiftet ble så formelt gjennomført med utgående president Steffen Andreasens årsberetning samt hyggelig omtale av medvirkende komitéledere før overrekking av presidentens kjede til innkommende president Ove Huus. Utgående president ble takket for vel gjennomført presidentgjerning før innkommende president takket for tillitten til å overta rollen for 2019/2020, som han med entusiasme ser frem til! Det hele ble beseglet ved at den nye presidenten ble "skålt inn" på tradisjonsmessig vis under ledelse av klubbmedlem Ivar Klausen.


Deretter ble det servert kaffe & kaker, hvorpå klubbmedlem Bjørn Arvesen underholdt med sin alltid fremragende fremføring av Evert Taube-viser akkompagnert av egen gitar. Møtet ble avsluttet med utlodning som innbragte kr 4560, som går til klubbens gode gjerninger iht. vedtatte planer.


Møtet foregikk i hagen hjemme hos klubbmedlem Ståle Hatteland på Gausel - mange takk for utvist gjestfrihet også i år! Det var som vanlig meget godt oppmøte av klubbmedlemmer og ledsagere. 


                          
 
                                                         

12. juni 2019 - Klubbmøte med bedriftsbesøk:

I presidentens fravær ledet innkommende president Ove Huus møtet, som foregikk hos IT-bedriften Atea på Sola.


Vi ble tatt i mot av Ateas Rune Gåra, som innledningsvis ga oss en orientering om selskapets virksomhet med hovedvekt på utforming av selskapets nye trendsettende kontorbygg på Sola. Vi ble tatt med på en vandring gjennom bygget og fikk forklart bruk av IT-løsninger til generering, lagring, bruk og salg av strøm fra solcellepaneler på byggets tak, varme-, ventilasjon- og lysstyring, kommunikasjonløsninger og mye mer som ligger i front av hva moderne IT-teknologi i dag kan gi. Vi fikk forklart hvordan den enkelte medarbeiders individuelle profiler ble "digitalisert" gjennom ymse målinger gjennom arbeidsdagene for å danne til enhver tid oppdatert grunnlag for styringsystemenes tilretteleggelse for effektive og gode arbeidsdager. Dette gir bedriften betydelige besparelser og utviklingsmuligheter. Atea legger stor vekt på medvirkning fra de ansatte i utforming og kontinuerlig forbedring av løsninger.


Atea er spesialister på IT-infrastruktur og bruker sin kompetanse sammen med kunder og samarbeidspartnere til å skredersy løsninger innen maskin- og programvareprodukter, konsulenttjenester og serviceavtaler innenfor system/plattform, kommunikasjon, sikkerhet, produktivitet og samhandling. Atea har i dag 24 kontorer i Norge, fra Alta i Nord til Kristiansand i sør samt i Sverige, Danmark, Finland og i Baltikum.


Det var et interessant besøk, hvor rundt 20 medlemmer var til stede. 


10. juni 2019 - Dugnad på Stokka sykehjem:

Representanter fra klubben deltok også i år i dugnad på Stokka sykehjem - det foregikk 28. mai. I sansehagen til demensavdelingen ble plenen slått, og det ble spadd og luket. Flere av beboerne nyttet anledningen til en hyggelig prat med oss. Som alltid serverer personalet kaffe og vafler, men denne gangen var arbeidslysten nesten for stor til matpause! 


  


5. juni 2019 - Klubbkveld:

Presidenten innledet møtet med å opplyse om klubbmedlem Michael Nygaards uventede bortgang i forrige uke, hvorpå klubbmedlem Ivar Klausen fremførte minneord. Det var en høytidelig stund, som ble avsluttet med ett minutts stillhet.


Presidenten minnet så om neste ukes møte, som er bedriftsbesøk hos den fremadstormende IT-bedriften Atea på Sola. Bedriften holder til i nordenden av Sola flyplass (nær rullebanens start i Sømmevågen) og har innkjøring fra "gamleveien" fra Solakrossen mot flyplassen - gjennom ny rundkjøring og inn i nå avstengt vei mot Sømmevågen.


Klubbmedlem Torbjørn Fjelland tok opp temaet om fellesreise igjen. Møtet besluttet at tiden nå er for knapp til å arrangere tur i løpet av høsten. Dessuten var det stemning for vårtur snarere enn høsttur. Torbjørn fikk mandat til å utarbeide et par-tre forslag til utenlandstur for gjennomføring i april/mai 2020. Edinburgh ble nevnt som reisemål, men også andre steder kan bli vurdert. Det er avgjørende at bindende påmelding foretas noen måneder på forhånd, slik at prisgunstige avtaler kan oppnås for transport og overnatting.


Kveldens hovedinnlegg var over temaet "Hva har formet meg" fremført av klubbmedlem Petter Mikaelsen:


 • Petter fortalte om sin oppvekst på Storhaug før og under krigen og hvordan han som ung mann - litt tilfeldig - kom inn i reklamebransjen.
 • Han begynte sin profesjonelle reklamekarriere i Oslo, hvor han ved siden av arbeidet studerte reklamefag og fikk sine diplomer. Han returnerte etter en tid til Stavanger og fikk raskt ledende stillinger innen reklamebransjen. Blant kjente kunder var både KrF og Statoil!
 • Petter engasjerte seg også i oljebransjen da den kom til Stavanger, blant annet gjennom det som etterhvert skulle bli ONS. 
 • På fritiden kom Petter inn i orienteringsaktiviteter, som etter hvert ledet ham til Stavanger turistforening (STF) og Den norske turistforneingen (DNT), hvor han begge steder fikk ledende verv. Han var leder for STF i 13 år og var initiativtaker til å kviste skiløyper i Rogaland! Han er æresmedlem i STF og har Gullknappen fra DNT. 
Møtet ble avsluttet med utlodning - og noen medlemmer samlet seg deretter på et nærliggende vannhull. Det deltok vel 30 medlemmer på møtet.

22. mai 2019 - Klubbmøte:

Presidenten var på reise og innkommende presidet, Ove Huus, ledet møtet i hans fravær. Han startet med å ønske kveldens foredragsholder, dr. polit. ved NORCE og professor ved UIS, Hilmar Rommetvedt, velkommen før firespørsmålsprøven ble testet på sedvanlig vis. Videre refererte han til møte med DG Arild Dale om årlig tilbakemelding/status fra klubbene. Gandsfjord RK er en klubb med god «rating» i denne sammenheng.


Klubbmedlem Donald Proven hadde med vår utviklingsstudent Maria til møtet. Hun ga klubben en orientering om sine erfaringer med Norges-oppholdet sitt, som hun vurderte kun ha inneholdt gode erfaringer og opplevelser så langt! 


Ove orienterte videre om status med å sette opp klubbens nye styre og komiteéer for Rotary-året 2019/2020: Nytt styre er påplass og arbeidet med de enkelte komitéene er kommet godt i gang. Forslag til komitéledelse ble gjennomgått. Det legges opp til et oppstartsmøte for komitéledere før klubben tar sommerferie - kanskje mandag 17. juni.


Hilmar Rommetveit foredro så om «utviklingen i det norske politiske landskap». Det ble en interessant reise med historiske eksempler - bl.a. utviklingen av V og KrF på Vestlandet og Sørlandet langt tilbake i tid. Det ble gitt mange eksempler på at de politiske mønstrene i Norge har endret seg radikalt over tid i takt med samfunnsutviklingen forøvrig. Folks identitet med/mot politiske partier har generelt minket over tid. Samfunnet og politikken har blitt mer kompleks og enkeltsaker viktigere. Dagens bompengesak foran kommunevalget ble nevnt. Høyre-venstre-aksen i politikken synes fortsatt å være sterk og tydelig. Politikk interesserer, og det ble flere gode spørsmål og kommentarer underveis.15. mai 2019 - Klubbmøte:

Etter sedvanlig åpning med firespørsmålsprøven, minnet presidenten om den årlige golfturneringen i regi av Stavanger International GK, som holdes på Bærheim golfbane 28. mai 2019. Se mottatt epost. Han minnet så om innbetaling av medlemskontingent. Se utsendt epost. Videre luftet han interessen for en fellestur til Edinburg i oktober/november. Ved håndsopprekning ble en viss interesse notert, som klubbmedlem Torbjørn Fjelland vil ta videre ved å få frem et konkret forslag. 


Så ble kveldens foredragsholder introdusert, stortingsrepresentant fra Rogaland, Margret Hagerup (H) over temaet "offentlig eller privat": Hun startet med å fortelle om egen bakgrunn fra Jæren, utdannelse og arbeid i det private næringsliv - hovedsaklig innen HR-området. Dette hadde gitt henne forståelse for mange av livets sider, mens hun etterhvert fikk fire barn. Hun ble litt tilfeldig involvert i politikken på hjemstedet, men fikk rask karriere som etterhvert førte henne til Stortinget. Margret er i dag meget engasjert politiker med hovedfokus på feltet som styres av Arbeids- og sosialkomitéen, hvor hun er medlem. Ut fra dette kommenterte hun mange sentrale temaer som kvinner og barn i arbeidslivet, tilrettelegging for eldre, skattenivået, digitalisering, sysselsetting, sykefravær og sykelønnsordningen, uføretrygd og kompetanse. Hun oppsummerte det hele med å understreke behovet for et samspill mellom offentlige og private løsninger: Begge trenges hver på sin måte for å utfylle og utfordre hverandre.


Det var et interresant fordrag fremført av en engasjert politiker med undommelig glød og entusiasme. Det var drøyt 30 medlemmer tilstede på møtet.

Tidlige møterapporter og meldinger finnes lagret under "Nyhetsarkiv".
 

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Stavanger Søemandsforening
Adresse: Nedre Strandgate 17
Postnummer: 4006
Sted: Stavanger
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 17:45:00
Møtespråk: no

Klubbkveld
11. des. 2019, 17.45 - 06:45 PM

Hovedinnlegg v/klubbmedlem Lill Anne Kiønig. Utlod ...

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...