Velkommen til Gandsfjord Rotaryklubb!

Møtested:

Klubbens møter holdes i tredje etasje i Stavanger Søemandsforenings historiske lokaler i Nedre Strandgate 17/19 i Vågen i Stavanger. Inngang er gjennom smijernsporten i bakkant av det hvite trebygget.


      


Siste meldinger og klubbmøtereferater (se "Nyhetsarkiv" for tidligere innlegg):


28. november - Klubbkveld
Presidenten åpnet møtet med igjen å sitere Rotarys firespørsmålsprøve. Videre minnet han om juleskonserten i St. Petri kirke 30. november (se melding under fra 12. november) og julegaver til Kirkens Bymisjon, som kan bringes til møtene 5. eller 12. desember. 

Møtets hovedtema: "Om livet i Brasil og seg selv" ved Maria, utvekslingsstudent i regi av tre Rotaryklubber - Stavanger, Sola og Gandsfjord RK:
 • Maria fortalte om de tre første månedene i Norge, som også har inneholdt samling med andre utvekslingssudenter og deltakelse på distriktskonferansen på Voss. 
 • Av norske matlige opplevelser står laks høyt, mens komle og lapskaus opplevdes som svært fremmed. 
 • Hun har vært på fjell- og fjordturer med sin første vertsfamilie og lært norsk natur å kjenne. 
 • Hun fikk noen spørsmål om skole- og politiske forhold i Brasil og bekrefetet store ulikeheter med våre hjemlige forhold.
 • Maria har nylig flyttet til sin neste vertsfamilie. 
Etter Marias innlegg fulgte en "god drøs" med diskusjon av bl.a. skatteforholdene ...

        

  
 
27. november - Invitasjon til julemøte
Det blir tradisjonelt julemøte onsdag 12. desember. Se invitasjon - klikk her.

21. november - Lutefiskaften
Klubbens tradisjonelle lutefiskaften ble i år gjenomført på restaurant Gaffel & Karaffel. Det ble en meget hygelig kveld med godt oppmøte (45 til bords) og meget smakelig mat & drikke. Klubbmedlem Bjørn (Arvesen) underholdt med sang & gitar og avsluttet med en flott fremførelse av Fanitullen etter Jørgen Moes tekst fra slutten av 1840-årene.

  

14. november 2018 - Klubbmøte:
Presidenten åpnet møtet med igjen å sitere Rotarys firespørsmålsprøve. Videre minnet han om juleskonserten i St. Petri kirke 30. november (se melding under fra 12. november) og oppfordret til å tegne seg for bidrag til The Rotary Foundation (TRF) gjennom avtalegiro - påmeldingsskjema ble delt ut. Endelig nevnte han at det blir orientering om klubbens hjemmesider ved CICO i første møte på nyåret, dvs. 9. januar. Bjørn (Arvesen) minnet om lutefiskaften på Gaffel & Karaffel (tidl. Bondeungdomslagets (BULs) lokaler) neste onsdag 21. november med start kl. 19:00. 

Møtets hovedtema: "USA og mellomvalget" ved Tom Hetland, tidligere redaktør i Stavanger Aftenblad:
 • Tom startet med oppsummering av valgets utfall og antall representater i Kongressens to kammere. Han kom inn på stemmekretsordningen i USA, som er belemret med "kreative grep" fra begge sider i amerikansk politikk for å tilpasse valgkretsene til egen fordel.
 • Han foretok også en gjennomgang av hvordan stemmene var fordelt ut fra geografi, etnisitet, religion, utdannelse, kvinner og menn m.m. 
 • Det var større oppslutning om årets valg enn tidligere - 47% mot 37% sist. Det er også flere unge som stemmer enn tidligere. Tom mente å se at Republikanerne har en demografisk utfordring mot fremtidige valg på grunn av de naturlige endringer i velgermassene i landet.
 • Viktigste saker i valget var helse, immigrasjon, økonomi og våpen - i nevnte rekkefølge. Andre temaer var MeToo-kampanjen og valget av Brett Kavanaugh som ny høyesterettsdommer.
 • Tom avsluttet med å kommentere den store polariseringen som har oppstått mellom de plólitiske blokkene i USA og at fremtiden er mer uforutsigbar enn på flere tiår.
 • Det var et interessant møte og mange spørsmål ble stilt fra medlemmene. Rundt 35 medlemmer deltok i møtet og en gjest.
           
  
12. november - Julekonsert i St. Petri kirke 30. november kl. 19:00:
Kirkens Bymisjon inviterer til sin årlige julekonsert:Det er en stemningsfull og anderledes konsert med norske og østeuropeiske julesanger med innslag fra sigøynermusikken. Erik Hillestad har skrevet "Marias sang" spesielt til konserten. Konserten fremføres av et åttemans ensembel som har fått strålende kritikker fra konserter andre steder i landet. Lokale gatemusikanter vil gjeste konserten.

7. november 2018 - Klubbkveld:
Presidenten åpnet møtet med igjen å minne om firespørsmålsprøven som nyttig veileder ved avgjørelser i hverdagen. 

 • Ellinor (Byre) orienterte kort om opplegget for å gjenta klubbens mangeårige tradisjon med å gi gaver til Kirkens bymisjon til utdeling før jul. Medlemmene ble oppfordret til å ta med pent innpakkede gaver over temaet "varme klær & hygieneartikler" til møtene 5. og 12. desember. Pakkene må merkes kvinne/mann og med omtrentelig størrelse for klesplagg.
 • Årsmøtet ble avholdt iht. saksliste om med full støtte til alle fremlagte forslag inkludert regnskap/budsjett. Det ble opplyst at styret arbeider med en handlingsoplan for klubben, som vil gi føringer for klubbens aktiviteter og prosjekter.
 • Andreas S.K. Tharaldsen ble opptatt som nytt medlem. Han er jusrist og arbeider hos Fylkesadvokaten i Rogaland. Velkommen!
 • Den avlyste fellesturen til Riga ble diskutert og støtte til å planlegge fellestur høsten 2019 bifalt. 
 • Klubbnavnsaken ble diskutert. Jostein (Solland) og Kåre (Skogen) ble gitt fullmakt til å ta "omkamp" på avgjørelsen mottatt fra Rotary International tidligere i år, som ikke samstemte helt med klubbens søknad.
 • Det ble avholdt lotteri med digital loddtrekning og lykkelige vinnere. Vel 30 medlemmer deltok på møtet.
 • Etter møtet gikk 10-15 medlemmer til et nærliggende "vannhull" for ettertanke og sosialt samvær.   
          

4. november 2018 - Innkalling til årsmøte:
I forbindelse med klubbkvelden onsdag 7. november vil det avholdes årsmøte i tillegg til det øvrige programmet. Se epost fra presidenten med følgende saksliste:

 1. Behandling av innkalling
 2. Valg av ordstyrer
 3. Valg av personer til å undertegne årsmøteprotokollen
 4. Årsregnskap (og gjennomgang av klubbens økonomi)
 5. Valg
 6. Kontingent
 7. Handlingsplan for inneværende og kommende Rotaryår
 8. Eventuelt 

31. oktober 2018 - Klubbmøte:
Presidenten minnet om årsmøtet 7. november samt forslag til kandidater til styret og innkommende president for 2020/2021. Rotarys fire-spørsmålsprøve ble gjentatt - er det sant, er det rettferdig, vil det skape vennskap og forståelse og er det til beste for alle involverte?

Møtets hovedtema: "Den teknologiske fronten" ved Trond Nyman Aarre, Rådgiver branding og innovasjonsprosesser i Hey-Ho Let's Go:
 • Selskapet Hey-ho let´s-go i Stavanger jobber med ledende merkevarer og innovatører i et bredt spekter av bransjer og har både internasjonale, nasjonale og lokale kunder - og er alltid på jakt etter det unike som kan bidra til en positiv differensiering.
 • Trond er en innovasjonskatalysator, merkevarebygger og kreativ teknolog som utvikler idéer for en best mulig start og et lykkelig liv.
 • Han fokuserte på den siste utvikling innen Argumented Reality og ga en god forklaring på forskellen mellem Virtual og Argumeted Reality. Han forklarte hvordan teknologi kan gi merverdi og økt opplevelse. Teknologien er, som kjent, på god vei inn i helse, arkitektur og reiseliv. 
 • Allerede kan man via slik teknologi oppleve f.eks. Maldivene virtuelt - det er nesten som å være der selv. Så hva er poenget med å reise dit i virkeligheten? Men teknologien er nok i ferd med å flytte seg fra nerdenes rike til mer vanlige markedssegmenter uansett hva vi måtte mene.
 • Trond viste noen eksempler på hvordan Argumentet Reality blir anvendt på Stavanger muséum og på vikingutstillinger i Danmark. Han nevnte også at det er planer om å etablere en løsning av slaget i Hafrsfjord, slik at slaget skal kunne oppleves ved å  gå tur omkring Hafrsfjord og se gjennem mobiltelefonen eller med et utstyr kalt Holylens!
 • Et interessant innlegg, etterfulgt av ivrig debatt og mange spørsmål fra medlemmene. Det var 25 medlemmer og to gjester tilstede på møtet.
        

24. oktober 2018 - Klubbmøte:

Presidenten meldte at styret hadde besluttet å gi rundt kr 8,500 til klubbens Madagaskarprosjekt, samt at klubbens deltakelse i organisering av Kirkens Bymisjons TV-aksjon lokalt var meget vellykket. Han minnet også om Rotarys firespørsmålsprøve, som ble sitert. Han oppfordret medlemmene til å tenke over denne, som er å finne på Rotarys nettsider.


Egil (Sæl) minnet om påmelding til Lutefiskaften – 44 er påmeldt så langt/fire ledige plasser – og om Nyttårskonserten. Se info under for påmelding til begge. Han beklaget igjen at fellesturen til Riga måtte avlyses grunnet manglende påmelding, og sa at årsakene ville bli nøye vurdert. 


Møtets hovedtema: "FN - hvilken rolle spiller denne organisasjonen i 2018?" ved Øyvind Gjerde, snr.rådgiver i FN-sambandet:

 • Øyvind er ansatt i FN-sambandet i Stavanger – en blant de ca. 30 ansatte i fordelt rundt i landet.
 • FN-sambandet er en frivillig organisasjon under FN med tilsvarende enheter i mer enn 100 land. Ordningen har fulgt FN siden starten i 1945 og var ønsket av organisasjonens første leder, Trygve Li, for å stimulere til folkelig engasjement om FNs målsetting og innsats.
 • Han snakket om de storpolitiske utfordringene FN er belemret med, hvor Sikkerhetsrådets vetorett og Hovedforsamlingens flertallsrett skaper mange utfordringer for å nå konkrete resultater. FN er likevel stadig å anse som en vital "fagforening" for verdens stater og en svært viktig møteplass. For Norge og andre små land er FN spesielt viktig. Eksempel på resultater er havrettslovgivningen, hvor FN spilte avgjørende rolle.
 • Norge er en betydelig bidragsyter til FN og er sjette største bidragsland innen humanitære prosjekter.
 • Et interessant innlegg, som dro mange spørsmål fra medlemmene. Det var 25 medlemmer tilstede på møtet.
         

23. oktober 2018 - Aktivitetsstatus for en av klubbens prosjektaktiviteter
Kirkens Bymisjon:
Klubbmedlemmer deltok på årets TV-innsamling til inntekt for Kirkens Bymisjon under temaet "Sammen er vi mindre alene". Noen var bøssebærere, mens andre stilte i Konserthuset for forefallende arbeid inkludert kafétjeneste. Sistnevnte dreiet seg om pynting, lapskauslaging og servering. Takk til alle som hadde anledning til å delta!


17. oktober 2018 - Klubbmøte:
Presidenten (ved innkommende president Ove (Huus) i presidentens fravær) meldte at klubbens navnesak nå håndteres av Jostein (Solland). Egil (Sæl) opplyste at fellesturen til Riga dessverre måtte avlyses på grunn av manglende interesse. Kun fem medlemmer med ledsagere (dvs. 10 personer) var påmeldt ved påmeldingsfristens utløp. Han minnet også om påmelding til Lutefiskaften og Nyttårskonserten - se mottatte eposter.

Møtets hovedtema: "Før- og småskolen og den digitale utviklingen" ved Per Henning Uppstad, professor ved Nasjonalt Senter for Leseopplæring og Leseforskning ved UiS.
 • Per Henning tok utgangspunkt i den digitale utviklingen i skolen og forskningen om lese- og skrivekunnskap, som ved UiS for tiden går i to hovedspor: 1) identifisere lesevansker tidligst mulig og iverksette tiltak - prosjektnavn "På sporet" og 2) finne nye metoder for skriveopplæring, dvs. for skriftspråk og håndskrift - prosjektnavn "DigiHand". 
 • Det forskes om bruk av ymse former for spillteori for å stimulere opplæring i bokstav- og skrivekunnskap, hvor digitale spills motiverende effekter er en viktig faktor - spesielt for svake elever.
 • Et interessant innlegg, som dro mange spørsmål fra medlemmene. Vi bør følge med i utviklingen - alt er ikke som før hva gjelder lese- og skriveopplæring! Det var 25 medlemmer tilstede på møtet.
         

10. oktober 2018 - Klubbmøte:
Presidenten orienterte kort om sin deltakelse på årets Distriktskonferanse - arrangert av Arna RK på Fleischers Hotell på Voss sist helg. Han opplyste videre om at styret i klubben hadde vedtatt å gi en Shelter Box til Indonesia ifm. jordskjelvkatastrofen som har rammet landet så hardt.

Egil (Sæl) opplyste at hele 41 personer nå er påmeldt til lutefiskaften! Dessverre er påmeldingen til fellesturen til Riga heller dårlig, idet kun ti personer er påmeldt. Om ikke tallet øker til 20 - 24 i løpet av uken, vil turen bli avlyst. Stavanger RK er tilbudt restplasser iht. gjeldende avtale mellom de to klubbene, men det forventes ikke at det alene vil bringe antallet mot nevnte minimumstall. Egil nevnte også at invitasjon til den tradisjonelle nyttårskonserten i Stavanger konserthus idag var sendt alle medlemmene på epost. 

Møtets hovedtema: "Sjynt å kjøyra buss fremdeles?" ved Grethe Skundberg, kommunikasjonssjef i Kolumbus AS.
 • Grethe tiltrådte stillingen 1. januar i år for å bidra til fornying ifm. de store endringene selskapet og dets tjenester for tiden gjennomgår under slagordet "Kolumbus for et bedre Rogaland".
 • Utgangspunktet er at Rogaland relativt sett har høyeste bilbruk i landet og dårligste kollektive kommunikasjonstilbud. Tidligere tiders mangelfulle byplanlegging må ta mye av skylden for dette. Fremtidig bosetting i regionen kan rammes om ikke bedre løsninger finnes raskt.
 • Kolumbus har fornyet seg mye den siste tiden - friskere vyer, nytt styre med deltakere fra andre næringer og spreke innovative løsninger. Fokus er nå rettet mer mot transport som sådann og mindre mot buss. App-løsninger utvikles stadig for smidig betaling. Selskapet har allerede inntatt lederrolle i flere sammenhenger, som også er bemerket fra utlandet. Det er et mål å bli utslippsfri innen 2024 og autonome (førerløse) busser er blant de konkrete fremtidsvisjonene.
 • Et interessant innlegg - og godt fremført. Vi kan vente mer av Kolumbus i tiden fremover - og kanskje vil vi fristes til å la bilen stå i blant. Det var kun 16 medlemmer tilstede på møtet - antagelig påvirket av den pågående høstferien.
       

3. oktober 2018 - Klubbkveld:
 • Kirkens bymisjon: Atle (Holgersen) fortalte om tre arrangementer i høst, hvor Kirkens bymisjon trenger støtte til praktiske oppgaver. Rotary er som kjent støttespiller, og det ble anmodet om at frivillge fra klubben meldte seg til tjeneste. Se egen epost som kommer om saken.
 • Fellestur til Riga: Egil (Sæl) minnet om at påmeldingsfristen stadig er 15. oktober og at kun seks medlemmer (med ledsagere - ialt 12 personer) har meldt seg på så langt. Han oppfordret til at flere ble med og således ville bidra til videreutvikling av det sosiale miljøet i klubben, som turen egentlig dreier seg om. Se info om saken under.
 • Bjørn (Arvesen) minnet om påmelding til lutefiskaften. Se info om saken under.
 • Jostein (Solland) spurte om status for navneskifte for klubben. Presidenten opplyste at saken vil bli diskutert på neste styremøte. Jostein tilbød seg å assistere i å lande saken slik flertallet i klubben har bestemt, om nødvendig.
 • Treminuttersinnlegg: Ellinor (Bryne) fortalte om "pilgrimsjøveier" i øst og vest - og langs norskeskysten. Hun hadde selv besøkt to av dem i sommer og fortalte om den ene, som gikk med saktegående klassisk båt med 12 personer om bord fra Stavanger til Trondheim. 
 • Hovedinnlegg - "Hva har formet meg": Erlend (Jordal) fortalte om livsformende opplevelser fra sin fødsel i Bergen og senere flytting til Sandnes før han reiste til USA og England ifm. sin utdannelse. Han bor nå i Stavanger. Erlend har alltid vært engasjert i det som har skjedd rundt ham og har således "pådratt seg" en rekke tillitsverv gjennom årene - mange samtidig - innen skole, politikk og samfunnet forøvrig. Han har gått gradene i Høyre fra Sola kommunestyre til Stavanger bystyre og Rogaland fylkesting og har også vært kommunalråd for oppvekst i Stavanger. Erlend er nå informasjonssjef i Norsk Olje & Gass og innehar i tillegg flere styreroller i halvoffentlige selskaper.
 • Det ble avholdt lotteri med digital loddtrekning og lykkelige vinnere.
 • Etter møtet gikk noen av medlemmene til et nærliggende "vannhull" for ettertanke og sosialt samvær.
 • Fotografering: Klubbfotograf Per (Helgeland) har nå en kampanje på gang for å fornye bilder av alle medlemmene til klubbens websider. Han stiller med kamera på møtene fremover - første gang i dag. Still opp og smil!

Tidlige møtereferater og meldinger finnes lagret under "Nyhetsarkiv".
 

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Stavanger Søemandsforening
Adresse: Nedre Strandgate 17
Postnummer: 4006
Sted: Stavanger
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 17:45:00
Møtespråk: no

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...