Velkommen til Gandsfjord Rotaryklubb!

Møtested:

Klubbens møter holdes i tredje etasje i Stavanger Søemandsforenings historiske lokaler i Nedre Strandgate 17/19 i Vågen i Stavanger. Inngang er gjennom smijernsporten i bakkant av det hvite trebygget.


      


Siste meldinger og MØTERAPPORTER (se "Nyhetsarkiv" for tidligere innlegg):


12. juli 2019 - Rotarys visjon og program for 2019/2020 - fra RI president Mark Daniel MaloneyMy dear friends, Rotary leaders, and Rotaract leaders:

A new Rotary year is upon us, and let us say one final thank you to former President Barry Rassin for his outstanding leadership. Barry, we will miss you, but we know and appreciate that you will continue to lead Rotary in important ways for years to come. I have spoken for several months about how Rotary Connects the World, and the time has now arrived to put our words into action. We have an exciting year ahead of us, a year when we begin to implement the new Strategic Plan, what I call the Rotary Action Plan and when we will celebrate the 75th Anniversary of the signing of the UN Charter.

That anniversary will underscore the ties we have and goals we share with the United Nations. We will host five special events—UN Day in New York, three presidential conferences in Paris, Santiago, and Rome, and a final celebration just before the Convention in Honolulu. This will help us achieve the first Action Plan goal of increasing our impact by demonstrating that Rotary’s influence in the world has only just begun. The second Action Plan goal is expanding our reach.  To achieve that, we need to grow Rotary – reaching out to new members, engaging current members, and creating more alternatives for membership for the next generation of Rotarians. The third goal is enhanced participant engagement, making sure that Rotarians have experiences that are personally and professionally relevant and fulfilling. This is why I believe so strongly in building a more family-friendly Rotary -- one that welcomes children to our activities and that is considerate of families in our scheduling. Let us recommit to putting the needs, expectations, and growth of our participants at the center of all we do.

The final priority of our new Action Plan is increasing our ability to adapt. New approaches to our organizing principles do not threaten our sense of who we are. That is why I believe that Rotary must respect professional commitments and not require Rotary leadership to be a full-time job. We need to respect the time and responsibilities of young people who are building careers.

Together, we will harness the power of connection just as our organization has been doing for more than 114 years. We have a long, proud heritage. And we will continue to thrive because we are not afraid of change.

I look forward to leading you in this important journey, as Rotary Connects the World!

Yours in Rotary,

Mark Daniel Maloney
President, Rotary International 2019-2020


24. juni 2019 - Vår utvekslingsstudent Maria reiser hjem:

Maria har vært i Norge et års tid og reiste tilbake til sitt hjemland Brasil i dag. Vertsfamiliene fra Gandsfjord RK, Sola RK og Stavanger RK arrangerte avslutningsfest for henne hjemme hos Fiona Proven i går kveld og fulgte henne til flyplassen i dag. Det er familienes oppfatning at Marias opphold i Norge har vært svart vellykket - ikke minst for Maria selv.


   


19. juni 2019 - Klubbkveld med presidentskifte:

Presidenten innledet møtet med å opplyse om klubbmedlem Finn Hallingstads uventede bortgang i forrige uke, hvorpå klubbmedlem Petter Mikaelsen fremførte minneord. Det var en høytidelig stund, som ble avsluttet med ett minutts stillhet.


Møtet gikk så over til sitt hovedtema, nemlig presidentskifte og sosialt samvær. Tradisjonen tro sto krabber & reker på menyen, som også i år smakte fortreffelig. Presidentskiftet ble så formelt gjennomført med utgående president Steffen Andreasens årsberetning samt hyggelig omtale av medvirkende komitéledere før overrekking av presidentens kjede til innkommende president Ove Huus. Utgående president ble takket for vel gjennomført presidentgjerning før innkommende president takket for tillitten til å overta rollen for 2019/2020, som han med entusiasme ser frem til! Det hele ble beseglet ved at den nye presidenten ble "skålt inn" på tradisjonsmessig vis under ledelse av klubbmedlem Ivar Klausen.


Deretter ble det servert kaffe & kaker, hvorpå klubbmedlem Bjørn Arvesen underholdt med sin alltid fremragende fremføring av Evert Taube-viser akkompagnert av egen gitar. Møtet ble avsluttet med utlodning som innbragte kr 4560, som går til klubbens gode gjerninger iht. vedtatte planer.


Møtet foregikk i hagen hjemme hos klubbmedlem Ståle Hatteland på Gausel - mange takk for utvist gjestfrihet også i år! Det var som vanlig meget godt oppmøte av klubbmedlemmer og ledsagere. 


                          
 
                                                         

12. juni 2019 - Klubbmøte med bedriftsbesøk:

I presidentens fravær ledet innkommende president Ove Huus møtet, som foregikk hos IT-bedriften Atea på Sola.


Vi ble tatt i mot av Ateas Rune Gåra, som innledningsvis ga oss en orientering om selskapets virksomhet med hovedvekt på utforming av selskapets nye trendsettende kontorbygg på Sola. Vi ble tatt med på en vandring gjennom bygget og fikk forklart bruk av IT-løsninger til generering, lagring, bruk og salg av strøm fra solcellepaneler på byggets tak, varme-, ventilasjon- og lysstyring, kommunikasjonløsninger og mye mer som ligger i front av hva moderne IT-teknologi i dag kan gi. Vi fikk forklart hvordan den enkelte medarbeiders individuelle profiler ble "digitalisert" gjennom ymse målinger gjennom arbeidsdagene for å danne til enhver tid oppdatert grunnlag for styringsystemenes tilretteleggelse for effektive og gode arbeidsdager. Dette gir bedriften betydelige besparelser og utviklingsmuligheter. Atea legger stor vekt på medvirkning fra de ansatte i utforming og kontinuerlig forbedring av løsninger.


Atea er spesialister på IT-infrastruktur og bruker sin kompetanse sammen med kunder og samarbeidspartnere til å skredersy løsninger innen maskin- og programvareprodukter, konsulenttjenester og serviceavtaler innenfor system/plattform, kommunikasjon, sikkerhet, produktivitet og samhandling. Atea har i dag 24 kontorer i Norge, fra Alta i Nord til Kristiansand i sør samt i Sverige, Danmark, Finland og i Baltikum.


Det var et interessant besøk, hvor rundt 20 medlemmer var til stede. 


10. juni 2019 - Dugnad på Stokka sykehjem:

Representanter fra klubben deltok også i år i dugnad på Stokka sykehjem - det foregikk 28. mai. I sansehagen til demensavdelingen ble plenen slått, og det ble spadd og luket. Flere av beboerne nyttet anledningen til en hyggelig prat med oss. Som alltid serverer personalet kaffe og vafler, men denne gangen var arbeidslysten nesten for stor til matpause! 


  


5. juni 2019 - Klubbkveld:

Presidenten innledet møtet med å opplyse om klubbmedlem Michael Nygaards uventede bortgang i forrige uke, hvorpå klubbmedlem Ivar Klausen fremførte minneord. Det var en høytidelig stund, som ble avsluttet med ett minutts stillhet.


Presidenten minnet så om neste ukes møte, som er bedriftsbesøk hos den fremadstormende IT-bedriften Atea på Sola. Bedriften holder til i nordenden av Sola flyplass (nær rullebanens start i Sømmevågen) og har innkjøring fra "gamleveien" fra Solakrossen mot flyplassen - gjennom ny rundkjøring og inn i nå avstengt vei mot Sømmevågen.


Klubbmedlem Torbjørn Fjelland tok opp temaet om fellesreise igjen. Møtet besluttet at tiden nå er for knapp til å arrangere tur i løpet av høsten. Dessuten var det stemning for vårtur snarere enn høsttur. Torbjørn fikk mandat til å utarbeide et par-tre forslag til utenlandstur for gjennomføring i april/mai 2020. Edinburgh ble nevnt som reisemål, men også andre steder kan bli vurdert. Det er avgjørende at bindende påmelding foretas noen måneder på forhånd, slik at prisgunstige avtaler kan oppnås for transport og overnatting.


Kveldens hovedinnlegg var over temaet "Hva har formet meg" fremført av klubbmedlem Petter Mikaelsen:


  • Petter fortalte om sin oppvekst på Storhaug før og under krigen og hvordan han som ung mann - litt tilfeldig - kom inn i reklamebransjen.
  • Han begynte sin profesjonelle reklamekarriere i Oslo, hvor han ved siden av arbeidet studerte reklamefag og fikk sine diplomer. Han returnerte etter en tid til Stavanger og fikk raskt ledende stillinger innen reklamebransjen. Blant kjente kunder var både KrF og Statoil!
  • Petter engasjerte seg også i oljebransjen da den kom til Stavanger, blant annet gjennom det som etterhvert skulle bli ONS. 
  • På fritiden kom Petter inn i orienteringsaktiviteter, som etter hvert ledet ham til Stavanger turistforening (STF) og Den norske turistforneingen (DNT), hvor han begge steder fikk ledende verv. Han var leder for STF i 13 år og var initiativtaker til å kviste skiløyper i Rogaland! Han er æresmedlem i STF og har Gullknappen fra DNT. 
Møtet ble avsluttet med utlodning - og noen medlemmer samlet seg deretter på et nærliggende vannhull. Det deltok vel 30 medlemmer på møtet.

22. mai 2019 - Klubbmøte:

Presidenten var på reise og innkommende presidet, Ove Huus, ledet møtet i hans fravær. Han startet med å ønske kveldens foredragsholder, dr. polit. ved NORCE og professor ved UIS, Hilmar Rommetvedt, velkommen før firespørsmålsprøven ble testet på sedvanlig vis. Videre refererte han til møte med DG Arild Dale om årlig tilbakemelding/status fra klubbene. Gandsfjord RK er en klubb med god «rating» i denne sammenheng.


Klubbmedlem Donald Proven hadde med vår utviklingsstudent Maria til møtet. Hun ga klubben en orientering om sine erfaringer med Norges-oppholdet sitt, som hun vurderte kun ha inneholdt gode erfaringer og opplevelser så langt! 


Ove orienterte videre om status med å sette opp klubbens nye styre og komiteéer for Rotary-året 2019/2020: Nytt styre er påplass og arbeidet med de enkelte komitéene er kommet godt i gang. Forslag til komitéledelse ble gjennomgått. Det legges opp til et oppstartsmøte for komitéledere før klubben tar sommerferie - kanskje mandag 17. juni.


Hilmar Rommetveit foredro så om «utviklingen i det norske politiske landskap». Det ble en interessant reise med historiske eksempler - bl.a. utviklingen av V og KrF på Vestlandet og Sørlandet langt tilbake i tid. Det ble gitt mange eksempler på at de politiske mønstrene i Norge har endret seg radikalt over tid i takt med samfunnsutviklingen forøvrig. Folks identitet med/mot politiske partier har generelt minket over tid. Samfunnet og politikken har blitt mer kompleks og enkeltsaker viktigere. Dagens bompengesak foran kommunevalget ble nevnt. Høyre-venstre-aksen i politikken synes fortsatt å være sterk og tydelig. Politikk interesserer, og det ble flere gode spørsmål og kommentarer underveis.15. mai 2019 - Klubbmøte:

Etter sedvanlig åpning med firespørsmålsprøven, minnet presidenten om den årlige golfturneringen i regi av Stavanger International GK, som holdes på Bærheim golfbane 28. mai 2019. Se mottatt epost. Han minnet så om innbetaling av medlemskontingent. Se utsendt epost. Videre luftet han interessen for en fellestur til Edinburg i oktober/november. Ved håndsopprekning ble en viss interesse notert, som klubbmedlem Torbjørn Fjelland vil ta videre ved å få frem et konkret forslag. 


Så ble kveldens foredragsholder introdusert, stortingsrepresentant fra Rogaland, Margret Hagerup (H) over temaet "offentlig eller privat": Hun startet med å fortelle om egen bakgrunn fra Jæren, utdannelse og arbeid i det private næringsliv - hovedsaklig innen HR-området. Dette hadde gitt henne forståelse for mange av livets sider, mens hun etterhvert fikk fire barn. Hun ble litt tilfeldig involvert i politikken på hjemstedet, men fikk rask karriere som etterhvert førte henne til Stortinget. Margret er i dag meget engasjert politiker med hovedfokus på feltet som styres av Arbeids- og sosialkomitéen, hvor hun er medlem. Ut fra dette kommenterte hun mange sentrale temaer som kvinner og barn i arbeidslivet, tilrettelegging for eldre, skattenivået, digitalisering, sysselsetting, sykefravær og sykelønnsordningen, uføretrygd og kompetanse. Hun oppsummerte det hele med å understreke behovet for et samspill mellom offentlige og private løsninger: Begge trenges hver på sin måte for å utfylle og utfordre hverandre.


Det var et interresant fordrag fremført av en engasjert politiker med undommelig glød og entusiasme. Det var drøyt 30 medlemmer tilstede på møtet.

Tidlige møterapporter og meldinger finnes lagret under "Nyhetsarkiv".
 

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Stavanger Søemandsforening
Adresse: Nedre Strandgate 17
Postnummer: 4006
Sted: Stavanger
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 17:45:00
Møtespråk: no

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...