Velkommen til Gandsfjord Rotaryklubb!

Møtested:

Klubbens møter holdes i tredje etasje i Stavanger Søemandsforenings historiske lokaler i Nedre Strandgate 17/19 i Vågen i Stavanger. Inngang er gjennom smijernsporten i bakkant av det hvite trebygget.


      


Siste meldinger og klubbmøtereferater (se "Nyhetsarkiv" for tidligere innlegg):


17. oktober 2018 - Klubbmøte:
Presidenten (ved innkommende president Ove (Huus) i presidentens fravær) meldte at klubbens navnesak nå håndteres av Jostein (Solland). Egil (Sæl) opplyste at fellesturen til Riga dessverre måtte avlyses på grunn av manglende interesse. Kun fem medlemmer med ledsagere (dvs. 10 personer) var påmeldt ved påmeldingsfristens utløp. Han minnet også om påmelding til Lutefiskaften og Nyttårskonserten - se mottatte eposter.

Møtets hovedtema: "Før- og småskolen og den digitale utviklingen" ved Per Henning Uppstad, professor ved Nasjonalt Senter for Leseopplæring og Leseforskning ved UiS.
 • Per Henning tok utgangspunkt i den digitale utviklingen i skolen og forskningen om lese- og skrivekunnskap, som ved UiS for tiden går i to hovedspor: 1) identifisere lesevansker tidligst mulig og iverksette tiltak - prosjektnavn "På sporet" og 2) finne nye metoder for skriveopplæring, dvs. for skriftspråk og håndskrift - prosjektnavn "DigiHand". 
 • Det forskes om bruk av ymse former for spillteori for å stimulere opplæring i bokstav- og skrivekunnskap, hvor digitale spills motiverende effekter er en viktig faktor - spesielt for svake elever.
 • Et interessant innlegg, som dro mange spørsmål fra medlemmene. Vi bør følge med i utviklingen - alt er ikke som før hva gjelder lese- og skriveopplæring! Det var 25 medlemmer tilstede på møtet.
         

10. oktober 2018 - Klubbmøte:
Presidenten orienterte kort om sin deltakelse på årets Distriktskonferanse - arrangert av Arna RK på Fleischers Hotell på Voss sist helg. Han opplyste videre om at styret i klubben hadde vedtatt å gi en Shelter Box til Indonesia ifm. jordskjelvkatastrofen som har rammet landet så hardt.

Egil (Sæl) opplyste at hele 41 personer nå er påmeldt til lutefiskaften! Dessverre er påmeldingen til fellesturen til Riga heller dårlig, idet kun ti personer er påmeldt. Om ikke tallet øker til 20 - 24 i løpet av uken, vil turen bli avlyst. Stavanger RK er tilbudt restplasser iht. gjeldende avtale mellom de to klubbene, men det forventes ikke at det alene vil bringe antallet mot nevnte minimumstall. Egil nevnte også at invitasjon til den tradisjonelle nyttårskonserten i Stavanger konserthus idag var sendt alle medlemmene på epost. 

Møtets hovedtema: "Sjynt å kjøyra buss fremdeles?" ved Grethe Skundberg, kommunikasjonssjef i Kolumbus AS.
 • Grethe tiltrådte stillingen 1. januar i år for å bidra til fornying ifm. de store endringene selskapet og dets tjenester for tiden gjennomgår under slagordet "Kolumbus for et bedre Rogaland".
 • Utgangspunktet er at Rogaland relativt sett har høyeste bilbruk i landet og dårligste kollektive kommunikasjonstilbud. Tidligere tiders mangelfulle byplanlegging må ta mye av skylden for dette. Fremtidig bosetting i regionen kan rammes om ikke bedre løsninger finnes raskt.
 • Kolumbus har fornyet seg mye den siste tiden - friskere vyer, nytt styre med deltakere fra andre næringer og spreke innovative løsninger. Fokus er nå rettet mer mot transport som sådann og mindre mot buss. App-løsninger utvikles stadig for smidig betaling. Selskapet har allerede inntatt lederrolle i flere sammenhenger, som også er bemerket fra utlandet. Det er et mål å bli utslippsfri innen 2024 og autonome (førerløse) busser er blant de konkrete fremtidsvisjonene.
 • Et interessant innlegg - og godt fremført. Vi kan vente mer av Kolumbus i tiden fremover - og kanskje vil vi fristes til å la bilen stå i blant. Det var kun 16 medlemmer tilstede på møtet - antagelig påvirket av den pågående høstferien.
       

3. oktober - Klubbkveld:
 • Kirkens bymisjon: Atle (Holgersen) fortalte om tre arrangementer i høst, hvor Kirkens bymisjon trenger støtte til praktiske oppgaver. Rotary er som kjent støttespiller, og det ble anmodet om at frivillge fra klubben meldte seg til tjeneste. Se egen epost som kommer om saken.
 • Fellestur til Riga: Egil (Sæl) minnet om at påmeldingsfristen stadig er 15. oktober og at kun seks medlemmer (med ledsagere - ialt 12 personer) har meldt seg på så langt. Han oppfordret til at flere ble med og således ville bidra til videreutvikling av det sosiale miljøet i klubben, som turen egentlig dreier seg om. Se info om saken under.
 • Bjørn (Arvesen) minnet om påmelding til lutefiskaften. Se info om saken under.
 • Jostein (Solland) spurte om status for navneskifte for klubben. Presidenten opplyste at saken vil bli diskutert på neste styremøte. Jostein tilbød seg å assistere i å lande saken slik flertallet i klubben har bestemt, om nødvendig.
 • Treminuttersinnlegg: Ellinor (Bryne) fortalte om "pilgrimsjøveier" i øst og vest - og langs norskeskysten. Hun hadde selv besøkt to av dem i sommer og fortalte om den ene, som gikk med saktegående klassisk båt med 12 personer om bord fra Stavanger til Trondheim. 
 • Hovedinnlegg - "Hva har formet meg": Erlend (Jordal) fortalte om livsformende opplevelser fra sin fødsel i Bergen og senere flytting til Sandnes før han reiste til USA og England ifm. sin utdannelse. Han bor nå i Stavanger. Erlend har alltid vært engasjert i det som har skjedd rundt ham og har således "pådratt seg" en rekke tillitsverv gjennom årene - mange samtidig - innen skole, politikk og samfunnet forøvrig. Han har gått gradene i Høyre fra Sola kommunestyre til Stavanger bystyre og Rogaland fylkesting og har også vært kommunalråd for oppvekst i Stavanger. Erlend er nå informasjonssjef i Norsk Olje & Gass og innehar i tillegg flere styreroller i halvoffentlige selskaper.
 • Det ble avholdt lotteri med digital loddtrekning og lykkelige vinnere.
 • Etter møtet gikk noen av medlemmene til et nærliggende "vannhull" for ettertanke og sosialt samvær.
 • Fotografering: Klubbfotograf Per (Helgeland) har nå en kampanje på gang for å fornye bilder av alle medlemmene til klubbens websider. Han stiller med kamera på møtene fremover - første gang i dag. Still opp og smil!
26. september - Klubbmøte:
Minnestund: 
Det ble holdt ett minutts stillhet for å minnes klubbmedlem Ansgar Johannessen som gikk bort sist søndag. Samtidig ble klubbmedlem Fredrik Oxaal i innlemmede Hafrsfjord RK hedret - han gikk også bort for noen dager siden og var en av grunnleggerne av klubben.

Påminnelser: 
Det ble minnet om påmelding til fellesturen til Riga til våren og Lutefiskaften 21. november - se info under for begge. 

Møtets hovedtema: "Digitalisering av Johan Sverdrup-feltet" ved Trine Svalestad, leder digitalisering i Johan Sverdrup-prosjektet i Equinor.
 • Trine er jurist av utdannelse og har rundt ti år bak seg i Statoil/Equinor. Hun har hatt varierende roller i selskapet fra kontrakt & innkjøp til teknologiledelse og nå leder for digitalisering. Hun arbeidet tidligere i advokatfirma.
 • Hun innledet med å minne om Johan Sverdrup-feltets størrelse og store betydning for landet inkludert den norske statskassen. Feltet ventes å ha en levetid på 50 år. Utbyggingen er beregnet å koste 88 milliarder kroner.
 • Feltet skal være "the latest & the greatest" innen digitalisering og vil bruke det siste innen teknologi og arbeidsprosesser for å øke effektivitet, dvs. maksimere produksjon, redusere driftskostnader og bedre sikkerhet.
 • Arbeidsoppgaver søkes automatisert ved bruk av måleutstyr, kommunikasjonsutstyr, dataprosessering og simulering samt innføring av nye arbeidsprosesser. Papir og blyant vil erstattes med nettbrett og lignende utstyr. Å gi folk nye roller er helt avgjørende for suksess.
 • Trine påpekte at digitalisering ikke er noen revolusjon - de fleste av oss er allerede svært digitaliserte i våre private liv med smarttelefoner, elektroniske aviser og netthandel. Det skulle bare mangle at ikke samme omstilling skulle skje i industrien!
 • Trine avsluttet med å minne om at teknologien ikke driver utviklingen, men folket som deltar. Ja, tenk det!
 • Et meget interessant innlegg - og godt fremført. Equinor er ingen sinke innen digitalisering! Rundt 30 medlemmer deltok på møtet.
              

20. september - Fellestur til Riga - "Vårens vakreste eventyr":
Som nevnt på klubbmøtet 19. september, se referat under, har Tur- og Aktivitetskomitéen foreslått at klubbens fellestur til våren går til Riga. Det er innhentet tilbud for avreise med fly fra Sola tirsdag 30. april kl. 18:55 (ankomst Riga kl. 22:10) og retur fra Riga lørdag 4. mai kl. 17:00 (ankomst Sola kl. 18:20). Tilbudet omfatter også lokal transport, hotell, tre måltider daglig, sightseeing, operabesøk (Svanesjøen) og mer. Prisene for dette som en "all inclusive"-pakke er kr 9.500 per person i dobbeltrom og kr 11.900 per person i enkeltrom. Det er forhåndsbestilt 30 plasser, så prinsippet om "førstemann til mølla" gjelder.

Påmelding, stadig med frist 15. oktober, skjer direkte til reisebyrået. Vår kontakt heter Petra Humppila Nordbø, som har telefon 5121 0700 og holder til i Breigata 13 i Stavanger. Det enkleste er å sende henne påmelding via epost: petra@selectcollection.no
 

Påmeldingen skal inneholde: Fullt navn på den reisende og evt. ledsager, epostadresse, mobilnummer og hjemmeadresse. 


            


Se forøvrig eposter fra Anders (Monsen) med foreløpig reiseprogram og flere detaljer om turen samt vedlegg med beskrivelse av reisemålet.

Bli med og la dette bli "vårens vakreste eventyr" - for klubben vår!

19. september - Klubbmøte:
Vårens fellestur - til Riga: 
Tur- og Aktivitetskomitéen informerte kort om vårens fellestur, som er under planlegging: Reisemål er Riga med avreise med fly fra Sola på kvelden 30. april og hjemkomst lørdag 4. mai. Det legges opp til et innholdsrikt program med bl.a. operaforestilling. Innlosjering vil være på femstjerners hotell. Det er satt sammen en reisepakke som er nær på "all inclusive", dvs. med reise, lokal transport, hotell og tre måltider daglig - til pris av kr. 9.500 per person i dobbeltrom og et tillegg for enkeltrom. Mer informasjon kommer via epost med 15. oktober som frist for påmelding.

Lutefiskaften: 
Det er bestilt bord på Gaffel & Karaffel til onsdag 21. november. Påmelding startet på kveldens møte - det kommer invitasjon til alle via epost. 

Møtets hovedtema: "Smarte folk og smarte samfunn" ved Gunnar E. Crawford, smartbysjef i Stavanger kommune
 • Gunnar har bakgrunn fra Lyse og tiltrådte stilling som smartbysjef for et år siden. Han leder en gruppe på fire personer, som har som oppgave å definere behov og løsninger for å ta i bruk smarte (digitale) løsninger i de kommunale tjenestene.
 • Et veikart for digitalisering av kommunens tjenester er utarbeidet med bred politisk støtte. Planen er regionorientert, dvs. den skal ikke kun gjelde for Stavanger kommune, men legger opp til samarbeid med nabokommunene for samordnede løsninger.
 • Hoveddrivere i arbeidet er ny teknologi, samarbeid & partnerskap og innbyggerinvolvering. Initiativet henvender seg til fem områder, nemlig helse & velferd, utdanning & kunnskap, energi, klima & miljø, urban kunst og styring & demokrati.
 • I øyeblikket er 41 prosjekter definert, som smarte gatesluk (overvåkning), smarte byskilt (dynamiske veivisere), smarte busskur (med dynamisk informasjon og ladepunkter for mobiltelefoner), app for byturer (med mye informasjon), bestillingstjenester for bruk av kommunale lokaler, sanntidsmåling av temperaturer på utvalgte badesteder, lyktestolpelading for elbil og GPS-baserte løsninger som erstatning for veibommer (!).
 • Et meget interessant innlegg - og meget godt fremført. Kommunen er ingen sinke i digitalisering! Nesten 30 medlemmer deltok på møtet.
              

12. september - Klubbmøte:
Møtets hovedtema: "Digitaliseringens bakside" ved Ingvild Østgaard, nylig tiltrådt i stilling som Storyteller hos Ostehuset AS:
 • Ingvild er opprinnelig fra Dalsbygda og har mange års erfaring som budeie (!) og senere mer enn tyve år innen reiseliv, informasjonsformidling og hotelldrift hovedsaklig i Stavangerområdet. 
 • Vi fikk en kort gjennomgang av de mest brukte sosiale medier, dvs. FaceBook, SnapChat, YouTube, Instagram, LinkedIn, Twitter, Google+, Pinterest og blogging med kommentarer om den stadig økende betydningen disse har hva angår kommunikasjon, reklame og påvirkning.
 • Det fremgikk at klubbens medlemmer ikke er ivrige brukere av slike medier, men ble likevel advart mot å legge ut informasjon som kunne være kompromiterende, støtende eller uheldig på andre måter. Trump og Listhaug ble nevnt som eksempler.
 • Det ble gitt en del kommentarer som spente fra personvern og sikkerhet til kunstig intelligens (AI) og roboter inkludert førerløse busser.
 • Et interessant innlegg til ettertanke og inspirasjon - med både muligheter og trusler! Vel 20 medlemmer deltok på møtet.
            

5. september - Klubbkveld:
 • Treminuttersinnlegg: Klubbmedlem Torbjørn Fjelland fortalte om erfaringer ved avslutning av leasingkontrakt for bil i disse mangfoldige drivstofftider. Han anbefalte å være spesielt aktsom for å unngå ublu prising for slitasje og småskader.
 • Hovedinnlegg - "Hva har formet meg": Klubbmedlem Ivar Klausen fortalte om livsformende tildragelser gjennom livet fra sin aspiranttid som sykkelreparatør på Moi til medisinsk embedseksamen i Oslo/Bergen med påfølgende karriere som lege. Hans hovedbudskap var å aldri ta på seg mer enn man evnet.
 • Det ble avholdt lotteri med digital loddtrekning og lykkelige vinnere.
 • Etter møtet gikk 10-15 medlemmer til et nærliggende "vannhull" for ettertanke og sosialt samvær.
2. september - Distriktskonferansen 2018 - Voss:
Arna RK arrangerer årets Distriktskonferanse for vårt Distrikt 2250 - på Fleischers Hotell på Voss fra 5. til 7. oktober. Alle medlemmer er velkommen til å delta i et spennende program blant trivelige Rotaryvenner. Se innbydelse, program og påmeldingsskjema i epost fra Presidenten sendt ut 2. september.

Tidlige møtereferater og meldinger finnes lagret under "Nyhetsarkiv".
 

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Stavanger Søemandsforening
Adresse: Nedre Strandgate 17
Postnummer: 4006
Sted: Stavanger
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 17:45:00
Møtespråk: no

Klubbmøte
17. okt. 2018, 17.45

Per Henning Uppstad, prof. ved nasjonalt lesesente ...

Klubbmøte
24. okt. 2018, 17.45

Øyvind Gjerde, snr.rådgiver i FN-sambandet: "FN - ...

Klubbmøte
31. okt. 2018, 17.45

Trond Nyman Aarre, innovasjons- og merkevarespesia ...

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...